Ukrainalle ”kyllä”, muulle lisärahoitukselle ”ei”


TIEDOTE

Bryssel 21.6.2023

Julkaisuvapaa

Ukrainalle ”kyllä”, muulle lisärahoitukselle ”ei”

Komission esitys unionin monivuotisten rahoituskehysten tarkistamiseksi oli maltillinen. Ukrainan jälleenrakennukseen varautuminen on oikein ja tärkeää.

Muilta osin uusien laskujen lähettäminen jäsenmaille ei ole perusteltua. Sekä muuttoliikkeen että kilpailukyvyn rahoitus tulee varmistaa kohdentamalla EU:n 1074,3 miljardin euron menokehyksiä vähän uudestaan. Näin myös yksittäiset EU:n jäsenvaltiot joutuvat vastaamaan korkojen ja inflaation aiheuttamiin kustannusten nousuun.

Vihreän ja digitaalisen siirtymän rahoitus voidaan hoitaa jo olemassa olevista EU:n rahoituskehyksistä. Sinne sisältyvät muun muassa 360 miljardin aluekehitysrahat, Horisontin 100 miljardia, 750 miljardin Next Generation EU:n vielä käyttämättömät lähes 200 miljardia, päästökaupasta rahoitettavan innovaatiorahaston noin 80 miljardia euroa, sekä Invest EU:n ja Euroopan investointipankin, EIB:n varat. Näiden resurssien tarkoituksenmukainen käyttö on osoittautunut vaikeaksi monessa maassa. Nyt näiden varojen kohdentamista tulee muuttaa tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää.

EU:n tulee uudistaa myös ne pelisäännöt, joilla valtiot ja EU voivat myöntää valtiontukia puheena oleville kriittisille toimialoille. Kahden viime vuoden ajan valtiontukikehykset olivat hyllyllä. Niiden aikana EU:n sisämarkkinoita raunioitettiin vakavasti.

Nyt uudet kriisikehykset ovat oikeamman suuntaiset. Niiden ei tulisi kuitenkaan sallia sitä, että valtiot, joilla on yhdessä EU-varojen kanssa suuret resurssit, ”ostavat suuria investointeja alueelleen”. Sellainen romuttaisi yhteiset sisämarkkinat lopullisesti.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097