TIEDOTE: EU tarjoaa Suomelle työkalun, johon hallituksen on tartuttava: Itä-Suomesta erityistalousalue


TIEDOTE

Bryssel 19.3.2024

Julkaisuvapaa

 

EU tarjoaa Suomelle työkalun, johon hallituksen on tartuttava: Itä-Suomesta erityistalousalue

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen (kesk./Renew) mielestä Itä-Suomi olisi nimitettävä kansalliseksi ”nettonollalaaksoksi”, erityistalousalueeksi uuden EU-asetuksen mukaisesti.

 

EU:ssa saavutettiin alkuvuodesta sopu ns. nettonollateknologioita säätelevästä asetuksesta, Net Zero Industry Act. Lopullisen sinetin asetus saa huhtikuun täysistunnossa. Pekkarinen toimi yhtenä asetuksen parlamentin neuvottelijoista.

 

Laki määrittelee päästöjen vähentämisen kannalta tärkeitä teknologioita, jotka saavat lainsäädännössä positiivista erityiskohtelua. Listavalta löytyvät muun muassa bioteknologiat, aurinko- ja tuulivoima sekä ydinenergia.

 

Uusi asetus antaa jäsenmaille myös mahdollisuuden määritellä erityistalousalueita, ”nettonollalaaksoja”, jotka olisivat priorisoituja alueita lupakäsittelyiden ja rahoituksen suhteen.

 

Pekkarisen mielestä Itä-Suomi olisi määriteltävä kansalliseksi ”nettonollalaaksoksi”, erityistalousalueeksi uuden EU-asetuksen mukaisesti. Nimitys mahdollistaisi Itä-Suomelle korkeamman profiilin EU:n sisällä koskien muun muassa uusiutuvaan energiaan liittyviä teollisuusinvestointeja.

 

Toisekseen Itä-Suomi tulisi nopeutettujen lupakäsittelyjen piiriin. Nettonolla-asetus asettaa investointien lupakäsittelylle takarajat, joiden sisällä muun muassa hankkeita koskevat ympäristöluvat tulee käsitellä.

 

Kolmantena alueelle tehtävät teollisuusinvestoinnit pääsisivät erilaisiin EU-rahoituksiin käsiksi suuremmalla tukiosuudella.

 

Nimitys muistuttaisi myös EU:n itärajan alueiden akuutista tuen tarpeesta nyt, kun EU:ssa alkavat neuvottelut uudesta koheesiokaudesta. Pekkarinen on vaatinut EU:n itäisille rajamaakunnille uutta, omaa ulkorahaohjelmaa.

 

– Itä-Suomen tukemiseksi ja uusien näkymien avaamiseksi tarvitaan kaikkia keinoja. Nyt EU tarjoaa yhden konkreettisen työkalun, jolla itäiset alueet pääsisivät nykyistä paremmin kiinni uusiutuvaan ja kotimaassa tuotettuun energiaan liittyviin investointeihin ja niihin nojaavaan kasvuun, sanoo Pekkarinen.

 

Lisätietoja:

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097