Tärkeä erävoitto biotaloudelle EU:n teollisuuspolitiikassa


TIEDOTE 21.11.2023

Julkaisuvapaa

Pekkarinen: Tärkeä erävoitto biotaloudelle EU:n teollisuuspolitiikassa

Euroopan parlamentti tänään tiistaina 21.11. kantansa komission nettonollateknologioita käsittelevään esitykseen. Parlamentin neuvotteluihin osallistunut Pekkarinen on tyytyväinen biotalouden kasvaneeseen rooliin parlamentin kannassa.

Euroopan parlamentti hyväksyi vihreän siirtymän vauhdittamiseen tähtäävän nettonolla-asetuksen (NZIA). Asetuksella ja sen toimenpiteiden rahoitusvälineellä STEP:llä EU:n on tarkoitus nousta puhtaan energian, teknologioiden ja tuotteiden edelläkävijäksi.

Parlamentin kanta eroaa yhdessä oleellisessa kohdassa verrattuna komission alkuperäiseen esitykseen. Komission alkuperäinen esitys ei tunnistanut puupohjaisia teknologioita NZIA:n soveltamisalaan eikä STEP:n rahoituksen piiriin.

– Kummankin asetuksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä esityksiä tarkistettiin esitysteni mukaisesti niin, että puupohjaisten biomateriaalien tuotantoteknologiat hyväksyttiin sekä NZIA:n että STEP:n soveltamisalan piiriin, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, joka toimi yhtenä neuvottelijoista kummassakin asetuksessa.

Asetusten tarkoituksena on nopeuttaa alan lupamenettelyjä ja kohentaa koulutusta sekä rahoittaa aikaisempaa radikaalisti enemmän puhtaan teknologian hankkeita.

– Uskon, että päätös auttaa myös suomalaista metsäsektoria uusien ja entistä pitemmälle jalostettujen biopohjaisten tuotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Puupohjaiset biomateriaalit ovat lähes ainoita, joilla voidaan korvata uusiutumattomia ja päästöjä aiheuttavia raaka-aineita, Pekkarinen toteaa.

– On tärkeää, että suomalainen teollisuus ja tutkimus käyttävät nyt täysimääräisesti hyväksi myös EU:n tarjoamia mahdollisuuksia. EU:n uudehko innovaatiorahasto, joka on 40-50 miljardin euron suuruinen, voi nyt tarjota tähänastista radikaalisti suurempaa tukea korkean osaamisen ja teknologin hankkeille, Pekkarinen päättää.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097