Suomesta sähkön suurmaa


Suomesta on tulossa sähkön suurmaa monella mittarilla mitaten.

Sähkön kulutus on viime vuosiin saakka ollut Suomessa koko EU:n suurinta. Esimerkiksi teollisuusmaa Saksan kulutus on vain noin kymmenkertainen, vaikka maan väkiluku on lähes seitsemäntoistakertainen Suomeen verrattuna.

Tärkein syy Suomen suuriin lukuihin on teollinen rakenteemme. Toki kylmällä ilmastolla ja pitkillä etäisyyksillä on merkitystä.

Olkiluoto III:n jälkeenkään emme ole kuitenkaan aivan omavaraisia. Mutta siihen suuntaan kuljemme vauhdilla. Ennen muuta kuluttamamme sähkö on lähes 90 prosenttisesti päästötöntä. Sillä on suuri merkitys.

Suurin asia Suomen energiakuvassa on päästöttömän ja edullisen sähkön lisääntymisessä.

Vuoden 2010 suuri energiapaketti oli rohkea lajissaan. Bio- ja tuulienergian lisäämiselle tuli omat tukijärjestelmät. Ilman niitä ala ei olisi lähtenyt kasvuun. Parille ydinvoimalaitoksellekin myönnettiin lupa.

Ydinvoiman kävi, kuten kävi. Bioenergia on ollut ottanut paikkansa. Tuulivoiman vauhdittamisesta tuli suuri menestys.

Kiitos erityisesti Saksan valtavien julkisten panostusten, tuulivoimasta on tullut kilpailukykyinen. Se ei tarvitse enää tukea. Ja se on puhdasta vihreää sähköä.

Tuulivoiman asennettu teho on jo tänään 5-6 GW, vuoteen 2030 mennessä mahdollisesti jo yli 20 GW. Koko Suomen sähköntuotanto kasvaa valtavasti.

Mutta, kun aina ei tuule! Eipä niin. Päästötöntä ja suuren tuotannon edullisina tunteina tuulisähköä tulevat tarvitsemaan muun muassa vetyteollisuus, ja muut sähkön varastoimista tarkoittavat ratkaisut. Ja Suomesta sitä kohta saa.

Ei siis ole sattuma, että miljardi-investoinneilleen sijoittumispaikkaa hakevat suuret yritykset tähyävät nyt Suomeen. Edullinen, vihreä ja määrältään runsas sähkö tulee olemaan suuri mahdollisuutemme.

Tuulivoiman yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden eteen on myös alan itsensä tehtävä nykyistä enemmän.

Mauri Pekkarinen

Euroopan parlamentin jäsen

Julkaistu Suomenmaassa 1.6.2023