Puheenvuoroni parlamentin täysistunnossa EU:n taksonomiasta


Arvoisa puhemies!

Ydinvoima on päästötön energiamuoto. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu vain kahdessa maassa. Komission on toimittava asiassa.

Riskeistä huolimatta ydinvoima siis on – aivan kuten komissio sanoo – energiasiirtymässä tärkeä vaihtoehto ja ansaitsee positiivisen kohtelun taksonomiassa.

Komissio esittää samassa delegoidussa säädöksessä positiivista kohtelua myös fossiiliselle kaasulle.

Komission kanta on: jos haluat saada ydinvoiman, sinun on hyväksyttävä myös fossiilinen kaasu. Ja päinvastoin! Poliittista kaupankäyntiä pahimmillaan!

Sitä vaikeampaa on ymmärtää komission kantaa, kun muistetaan, että muutama kuukausi sitten EU päätyi asettamaan puuraaka-aineelle taksonomiasäädöksessä monia tiukkoja ehtoja.

Jos fossiilinen kaasu saa nyt taksonomia-statuksen, on erityisen tärkeää, että jatkossa kaikki uusiutuvaksi raaka-aineeksi katsottava saa vähintäänkin saman kohtelun.