Puheenvuoroni aluekehitysvaliokunnassa 12.10.2023


Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon viimeisenä päivänä kävimme keskustelua aluekehitysvaliokunnassa koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Keskusteluun osallistui laaja kirjo EU-tason toimijoita aina Euroopan alueiden komiteasta komission edustajiin. Nostin omassa puheenvuorossani esille alueiden erot jäsenvaltioiden sisällä ja itärajan tilanteen, jotka alkavat pikku hiljaa iskostua myös komission ajatuksiin. Koko keskustelu ja mm. komissaari Ferreiran vastaus löytyy osoitteesta: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-regional-development_20231012-0930-COMMITTEE-REGI