Pekkarisen metsälausunnot hyväksyttiin


TIEDOTE 28.5.2020

Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE on hyväksynyt tänään laajalla äänten enemmistöllä kolme lausuntoa, joiden esittelijänä toimi Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen (kesk.)

Lausunnossa ”Eurooppalainen metsästrategia – Tie eteenpäin” kiitellään komission päätöstä laatia uusi metsästrategia, mutta muistutetaan, että ”EU:n yhteiselle metsäpolitiikalle ei ole erityistä oikeusperustaa, koska metsäpolitiikka kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan”. Monilla EU:n politiikoilla on kuitenkin vaikutusta metsiin ja metsäsektoriin ja ne edellyttävät johdonmukaisuutta ja vahvempaa toimialakohtaista koordinointia EU:n metsästrategian kautta. ”Yhtenäinen ja vakaa sääntely-ympäristö on edellytys innovoinnin ja investointien metsäperustaisen sektorin”, lausunnossa todetaan.

Euroopan metsävarat kasvavat sekä luonnollisen kasvun että metsityksen seurauksena. Metsäteollisuuden laajennetut arvoketjut metsätaloudesta paperiteollisuuteen ovat auttaneet luomaan lähes 4 miljoonaa työpaikkaa, jotka ovat tarjonneet noin 8 prosenttia EU:n tehdasteollisuuden lisäarvosta. Eurooppalainen metsäteollisuus auttaa korvaamaan fossiilista energiaa kestävillä metsäpohjaisilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten biopohjaisilla tuotteilla, rakennusmateriaaleilla, uusilla innovatiivisilla kemikaaleilla, muoveilla, tekstiileillä ja pakkausmateriaaleilla.

”Koko maailmasta on mahdotonta löytää parempaa korvaajaa uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiilisille energialle”, muistuttaa Pekkarinen ja iloitsee siitä, että hänen kompromissinsa asiassa hyväksyttiin.

Pekkarinen kiitteli myös sitä, että Euroopassa aletaan ymmärtää biomassan mahdollisuudet uusissa, puhtaissa tuotteissa, biokuiduissa ja monessa muussa. ”Rehellisyyden nimissä näiden lausuntojen hyväksymisen jälkeen on sanottava, että monilla Euroopan kulmilla suurin kiinnostus puuhun on sen suojelu”, sanoo Pekkarinen.

”Kestävällä tavalla hoidetut metsät ovat myös biologisen monimuotoisuuden suojelemista ja lajien monimuotoisuutta ajatellen kestävämpiä ilmaston vaikutuksille, kuten tulipaloille, kuivuudelle ja erilaisille sääilmiöille. Tieteellisen tutkimuksen mukaan kestävästi hoidetuilla metsillä on parempi hiilidioksidin imeytymiskyky kuin hallitsemattomilla metsillä”, lausunnossa todetaan.

Kaksi muuta lausuntoa ovat ”EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi” sekä ”EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa”.

Metsän hävittäminen ja metsien tilan huonontuminen ovat vakavia ongelmia maailmanlaajuisesti. Siihen voidaan puuttua tunnustamalla metsien arvo, ottamalla huomioon kulutusmalliemme vaikutukset, varmistamalla metsien taloudellinen arvo ja turvaamalla maanomistusoikeudet.

Puumaisen raaka-aineen ja tuotteiden pitäisi olla peräisin vain metsistä, jotka on korjattu laillisesti kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka perustuu kestävyyden, ympäristön, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kolmeen pilariin.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097