Pekkarinen tyytyväinen: Bioteknologioille lisää tilaa EU:ssa – isosta teollisuuspaketista sopu


Tiedote 7.2.2024
Julkaistavissa heti

 

Pekkarinen tyytyväinen: Bioteknologioille lisää tilaa EU:ssa – isosta teollisuuspaketista sopu

Euroopan Unionissa on saavutettu tällä viikolla merkittävä sopu, kun parlamentti, komissio ja neuvosto pääsivät ratkaisuun isosta teollisuuspaketista.

Sopu syntyi kahdesta asetuksesta, nettonollateknologioita koskevasta asetuksesta, Net Zero Industry Actista (NZIA) sekä teollisuuspolitiikan rahoitusta määrittelevästä STEP-asetuksesta. Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk. / Renew Europe) on toiminut sekä NZIA- ja STEP-asetuksen yhtenä neuvottelijana parlamentissa.

NZIA-asetus määrittelee EU:n teollisuuspolitiikan painopisteitä, helpotuksia luvitukseen sekä strategisia tuotantotavoitteita. Nettonollateknologioilla tarkoitetaan sellaisia teknologioita, joiden käytössä ei synny ilmastopäästöjä tai jotka vähentävät päästöjä. STEP-asetus tuo joustavuutta ja mahdollistaa olemassa olevien ohjelmien, merkittävimpänä koheesiopolitiikan, käyttämisen vihreän teollisuuspolitiikan rahoittamiseen.

Pekkarinen on tyytyväinen ennen kaikkea siihen, että bioteknologiat saatiin neuvoteltua laajasti pakettiin sisälle. Komissio hyväksyi pohjaesityksessä listalleen pelkän biokaasun, unohtaen muut biopohjaiset ratkaisut.

”Erävoitto. Nyt EU:sta löytyi ymmärrystä sille, että tarvitsemme laajasti bioteknologiaa, mukaan lukien puupohjaiset ratkaisut, fossiilisten energianlähteiden, kuten öljyn ja kivihiilen korvaamiselle ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi”, Pekkarinen sanoo.

Neuvottelutulos tarvitsee vielä parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston hyväksynnän ennen voimaanastumista.

 

Lisätiedot:

Mauri Pekkarinen
p. 050 511 3097
mauri.pekkarinen@europarl.europa.eu