Parlamentin ympäristövaliokunnan kanta puun energiakäyttöön on hullunkurinen


EU:n ilmasto- ja energiatoimet saavat yhä uskomattomampia piirteitä. Kun Venäjän julman sodan pitäisi nopeuttaa toimia siirtyä uusiutuviin raaka-aineisiin ja energiaan, monet EU:ssa toimivat toisin.

Parlamentin ympäristövaliokunta päätti äskettäin RED II-äänestyksissä, että puun käyttö energialähteenä ei ole päästötöntä, eikä joka suhteessa uusiutuvaa. Päätös on järjetön, hullunkurinenkin.

”Puun kieltäjät” eivät halua tunnustaa, että sen, mitä puun poltto aiheuttaa hiilidioksidia, sen ja vähän enemmänkin uusi kasvava puu sitoo kohta hiilidioksidia. Suomessa metsän tilavuus on kasvanut 1970-luvun alkupuolelta tähän päivään 1,9 miljardista kuutiometristä kohta 2,5 miljardiin kuutiometriin.

Osa puun kieltäjistä ei välttämättä vastusta puun käyttöä silloin, kun puu käytetään hiiltä pitkäksi aikaa sitoviin tarkoituksiin, muun muassa rakentamiseen. Ilmastokysymyksen kannalta rakentaminen onkin oiva tapa sitoa hiiltä.

Pelko, että järeäkin puutavara menisi polttoon ellei sitä määritetä uusiutumattomaksi, ja jopa päästöjä aiheuttavaksi, on kuitenkin aiheetonta. Tukki- ja kuitupuusta saa aina paremman hinnan kuin puun poltosta!

Suomessa bioraaka-aine on ensiharvennuspuuta ja teollisuuden sivuvirtoja. Ne ovat suurin energialähde, selvästi suurempi kuin kaikki fossiiliset yhteensä. Mikäli ympäristövaliokunnan kanta tulisi EU:n päätökseksi, hintalappu Suomelle ja ilmastoasialle olisi suuri. Uskon, että saamme täysistunnossa korjattua valiokunnan virheellisen ratkaisun.

RED II:n ohella EU:n käsittelyssä ovat muun muassa esitykset niin sanotusta kestävästä rahoituksesta eli taksonomiasta, Lulucf-asetus, biodiversiteettistrategia, päästökaupan uudistaminen ja niin sanottu ennallistamishanke. Kaikissa näissä on yksi yhteinen piirre: ne rajoittavat tai hankaloittavat puun käyttöä enemmän tai vähemmän, valitettavasti!