On palattava aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen!


Puhereferaatti

Kokkola 18.11.2018

Julkaisuvapaa

 Eduskunnan I varapuhemies Mauri Pekkarinen Keskustan Keskipohjanmaan piirin syyskokouksessa Kokkolassa:

Sipilän hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on tuottanut paljon hyvää. Suomen keskittymisvauhdin kiihtymistä se ei ole kuitenkaan estänyt.

Väestö kasvaa merkittävämmin runsaassa 20 kunnassa. Erityisesti pääkaupunkiseudun väestön kasvu perustuu Itämeren muita pääkaupunkeja enemmän maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Samaan aikaa toisessa osassa maata väen väheneminen uhkaa romahduttaa yhdyskuntarakenteen.

Vuodesta 2016 vuoteen 2017 väestö kasvoi yli 2 prosenttia 9 kunnassa ja väheni yli 2 prosenttia 46 kunnassa. Yli 1,5 prosenttia väestö kasvoi 19 kunnassa ja väheni jopa 93 kunnassa.

Ilmiön seurauksena muutamassa suurimmassa kaupungissa asumisen kustannukset ovat ryöstäytyneet kohtuuttomiksi. Kymmenientuhansien pieni- ja keskituloisten käytettävissä olevista tuloista asumisen kustannukset vievät kohtuuttoman siivun. Osan hintojen noususta ja lähes 2 miljardin asumistuesta keräävät pussiinsa eräiden ay-liittojen omistamat vuokra-asuntoyhtiöt. Niiden vuositulokset ovat muhkeat.

Samaan aikaan menettävässä Suomessa asuntojen hinnat ovat romahtaneet. Pahimmillaan kymmenet tuhannet perheet ovat menettäneet näin lähes koko varallisuutensa.

Juuri talouden vahvan kasvun oloissa paljastuu karusti se totuus, että Suomi on likipitäen lopettanut tasapainoisen aluekehityksen rahoituksen.

EU:n koheesiopolitiikka antaa Suomen alue-erojen kaventamiseen mitättömän vähän. Esimerkiksi yritysten kansalliset syrjäisimpien alueiden tuet ovat lähes olemattomat. Samaan aikaan esimerkiksi julkinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus (t&k-rahoitus) kohdistuu 5-6 suurimpaan keskukseen verrattomasti enemmän kuin yritysten kansallinen ja EU:n aluetuki yhteensä.

Vielä tätäkin suurempi merkitys keskittymiseen on sillä, että kokonaisvaltaisen aluekehittämisen ideaalista on luovuttu. Siis siitä, että edes kutakuinkin kaikilla valtionhallinnon osa-alueilla olisi oman perustehtävänsä ohessa myös velvoite huolehtia tasapainoisesta aluekehityksestä.

Suomen kehityksen ja menestyksen keskeiset luonnonvarat ovat eri puolilla maata, ei vain muutamassa suurimmassa keskuksessa. Siksi hallitusten, nykyisen ja tulevien, on palattava kokonaisvaltaiseen, holistiseen, aluepolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen. Esimerkiksi koulutus-, liikenne-, elinkeino-, ja työllisyyspolitiikan ratkaisuissa alueiden tasapuolinen kohtelu on palautettava politiikkatoimien perusteisiin.

Lisätietoja:

Mauri Pekkarinen

puh. 050 511 3097