”Nyt ratkaisu on tehty!”


TIEDOTE

Helsinki 20.10.2023

”Nyt ratkaisu on tehty!”

Euroopan parlamentin vaalikausi on kääntymässä lopuilleen. Työtämme ovat leimanneet suuret murrokset. Näissä olosuhteissa on ollut helppo tunnistaa EU:n suuri merkitys Suomelle yhteisönä, jonka kanssa jaamme samat arvot ja yhteiset turvallisuuden tarpeet.

Jäsenyytemme tärkein aineellinen anti ovat reilut sisämarkkinat. EU:n yhteisin toimin voimme varmistaa terveen ympäristön, turvallisen ruoan sekä tavoitella hyvinvointia muun muassa tutkimusta, innovaatioita ja yrittäjyyttä edistämällä.

Yhteisesti meidän on vastattava myös rajat ylittäviin haasteisiin, muun muassa turvallisuutta, ilmastoa ja pakolaisuutta koskeviin asioihin. Yhteisesti meidän on löydettävä ratkaisut myös raaka-aine-, teknologia- ja energiariippuvuutemme vähentämiseen.

Senkin olen oppinut, että yhteisten tehtävien ohella, jäsenmaat ja niiden mepit, valvovat Euroopan parlamentissa myös omin maidensa intressejä. Ajankohtaisissa asioissa tämä näkyy muun muassa valtiontukiasioissa, pyrkimyksissä sälyttää ilmasto- ja luonnonsuojelun laskut toisten maksettavaksi ja kasvattamalla erityisesti niitä EU:n yhteisesti rahoittamia menoja, joiden saajina ovat Itä- ja Keski-Euroopan maat.

Myös Suomella on paljon omia intressejä. Niitä on uskallettava puolustaa.

x x x

Euroopan parlamentin vaalit ovat muutaman kuukauden kuluttua. Muun muassa keskusta asettaa kohta ensimmäiset ehdokkaansa. Senkin vuoksi olen luvannut hyvissä ajoin kertoa oman ratkaisuni ehdokkuuden suhteen. Olen luvannut, vaikka helppoa ratkaisun löytyminen ei ole minulle ollut.

Euroopan parlamentin jäsenyys on näet ollut minulle antoisa, innostava ja opettavainenkin kokemus, hyvässä ja vähemmän hyvässä. Olen saanut vastuita asioissa, joissa olen sitä halunnut, erityisesti energia-, teollisuus- ja aluepolitiikan aloilla. Veri vetää vahvasti pyrkiä jatkamaan näissä haasteissa.

45 vuotta parlamentaarikon uraa, 40 vuotta Suomen eduskunnassa ja viisi vuotta Euroopan parlamentissa ovat kuitenkin urakka, joka saa nöyränä kysymään itseltään ja läheisiltään, että olisiko sittenkin aika siirtyä uuteen?

Jos saan elää ja olla terveenä, tulevana kesänä aion sen lopulta tehdä. Jättää parlamentaarikon tehtävät. Asetun perheen pariin. Aktiiviseksi kotona ja sen ulkopuolella. Kirjoitan ja katson uteliaana, mitä muuta voisi vielä olla edessä. Kaikissa oloissa hoidan tämän kauden loppuun täydellä voimalla.

Olen kiitollinen äänestäjilleni, jotka ovat kaikissa vaaleissa, joihin olen osallistunut, antaneet minulle valtakirjan; kymmenessä eduskuntavaalissa, kolmessa tasavallan presidentin valitsijamiesvaalissa, yhdessä Euroopan parlamentin vaalissa ja kymmenessä kunnallisvaalissa.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097