Myös yksityisen sektorin panostuksia kaivataan sirupulan ratkaisemisessa


Keskustelimme ITRE eli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa komission chips act -esityksestä.

Haluamme olla maailman kilpailukykyisin talousalue ja digitaalinen edelläkävijä. Uskomme houkuttelevuuteemme modernin teollisuuden sijaintipaikkana. Viime vuosien sirupula on osoittanut millaisia riskejä nykyiseen puolijohteiden vahvasti hajaantuneeseen ja erikoistuneeseen tuotantoon liittyy. Pahimmillaan monilla avainaloilla tehtaat ovat seisseet.

Ilman radikaalia EU:n asemien parantamista puolijohteiden arvoketjussa, noista toiveistamme ei tule totta. Haasteitamme ja mahdollisuuksiamme kasvattavat 6 G- teknologia, kvanttiteknologia  ja  kvanttisirut.

20% osuus globaalista arvoketjusta on nyt kyllä kunnianhimoinen. Koska puolijohteiden kysyntä ja markkinat kasvavat jatkuvasti tuotantomme tulisi moninkertaistua, jotta tavoite saavutetaan. Samalla osaamistarpeet ovat valtavat.

Koska Chips Actin käsittely on nyt käynnissä, esitin komission edustajalle muutaman kysymyksen:

– On selvää, että ilman yksityisen sektorin merkittäviä panostuksia emme pääse pitkälle tavoitteissamme. Mika on keskeisin tapa, jolla EU ja jäsenmaat voivat edistää puolijohdearvoketjun kehittymistä EU:ssa?

– Miten mielestänne EU:n tulisi tasapainottaa pyrkimyksiä keskittyä uusimpiin teknologioihin, kuten alle 10 nanometrin sirujen ja kvanttisirujen tuotantoon, ja toisaalta olemassa olevan, kypsempiin siruihin keskittyvän kapasiteetin kehittämisen välillä? Ylipäätään, koska puolijohdearvoketju on hyvin alueellistunut ja erikoistunut, mitkä ovat ne arvoketjun alat, joissa EU voi parhaiten menestyä?

– Viime aikaiset suuret investoinnit puolijohteisiin vaikuttavat keskittyneen ennen kaikkea Saksaan ja viimeisenä Ranskaan. Miten näette pienempien maiden mahdollisuudet osallistua tähän arvoketjuun?