Mittojen maailmassa metrologian tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen on tärkeää


Toimin neuvottelijana parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavalionnassa koskien jäsenvaltioiden yhteistä metrologiaa eli mittaamisen tiedettä koskevaa eurooppalaista kumppanuusohjelmaa. Pidin aiheesta puheen täysistunnossa keskiviikkona 10. marraskuuta 2021.

Elämme mittojen ja mittaamisen maailmassa. Kun ostamme vaikkapa puuta tai kahvia, teemme sen metrien ja kilojen mukaan. Maksamme sähkölaskut ja veden kulutuksen käytön mukaan, joka voidaan mitata.

Sairaaloissa diagnoosit ja hoitomme perustuu siihen, että kehomme toimintaa voidaan tarkkailla ja mitata luotettavasti. Leikkaukset olisivat vaarallisempia, jos emme voi luottaa välineiden tarkkuuteen, ja moderni valmistava teollisuus, hienoimmista digitalisaatioajan aarteista avaruuden valloittamisen, edellyttää äärimmäisen tarkkoja mittauksia jotta se voi valmistaa uusia tuotteita.

Kaupan ja pörssien toiminta kansainvälisesti ei olisi nykyään mahdollista, ellemme ole keskenämme samassa ajassa. Tiede ei toimi jos mittaus ei ole mahdollista tai tarkkaa: tähtitieteilijät yrittävät määrittää tähtien ikää ja tekevät pitkäjänteisiä mittauksia mitatessaan kaukaisten tähtien lähettämää valoa ja atomifyysikot ovat innoissaan, kun mittaus onnistuu miljoonasosasekunnin tarkkuudella ja äärettömän pienen partikkelin olemassaolo voidaan näin viimeinkin todentaa.

Ja lopulta, täällä parlamentissa päätöksentekomme ilmastosta olisi mahdotonta, ellei meillä olisi mitattua ja luotettavaa tietoa vaikkapa päästöjen määrästä. Tarkat mitat luovat luottamusta ja varmuutta yli rajojen.

Metrologia, mittaamisen tiede, pohjustaa tätä kaikkea, ja ylläpitää muun muassa kansainvälistä mittajärjestelmää. Se on keskeinen tekijä yhteiskuntamme ja taloutemme toiminnassa. Metrologia on samalla yhä kovemman kansainvälisen kilpailun kohteena.

Onkin siis tärkeää, että EU jatkaa metrologian tutkimuksen ja innovoinnin tukemista Metrologian yhteisyrityksen kautta. Nyt on tärkeää, että saamme poliittisen valmisteltutyön täällä päätökseen, ja voimme keskittyä siihen, että kumppanuuden toiminta voi kunnolla alkaa.