MEP Pekkarinen lausunnonantajaksi EU:n metsästrategiaan


TIEDOTE

Strasbourg 19.12.2019

Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentin Renew Europe -ryhmä on nimennyt Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen (kesk.) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) lausunnonantajaksi Euroopan metsästrategiaa (The European Forest Strategy – The Way Forward) käsittelevään esitykseen.

Pekkarinen laatii valiokunnan puolesta lausunnon myös kahteen EU-johtoiseen maailmanlaajuiseen metsien säilyttämistä ja suojelua käsittelevään esitykseen (An EU legal framework to halt and reserve EU-driven global deforestation ja Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests).

Komissio esitteli EU:n nykyisen, vuoteen 2020 voimassa olevan, metsästrategian syyskuussa 2013 vastaamaan metsäsektorin toimintaympäristön muutokseen ja toisaalta myös metsien painoarvon kasvuun EU:n päätöksenteossa.

”EU:n metsiin liittyvien asioiden, muun muassa ilmasto, energia, kiertotalous, luonto ja rahoitus, valmistelussa on olennaista kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että EU:n tavoitteet eivät ole keskenään ristiriidassa ja metsätalous ei ole automaattisesti alisteinen muille politiikkalohkoille”, Pekkarinen toteaa.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097