Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteisyritysten perustamisesta


Täysistuntoviikolla kävimme keskustelua ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman yhteisyritysten perustamisesta. Äänestämme parlamentin lausunnosta kuluvalla viikolla. Toimin tämän asian neuvottelijana teollisuusvaliokunnassa.

Olen iloinen, että voimme saattaa prosessin päätökseen ja kumppanuudet voivat aloittaa toimintansa. Kiitän raportoijaa rakentavasta yhteistyöstä neuvotteluiden aikana.

Tämä on tärkeää ei ainoastaan siksi, että Horisontin toimeenpano on jo myöhästynyt, mutta myös siksi, millaisen mallin nämä kumppanuudet tarjoavat unionin kilpailukyvyn kehittämiselle.

EU:lla on vahva pohja perustutkimuksessa, jota määrätietoisesti kehitämme. Mutta on ensiarvoisen tärkeää, että tutkimuksesta syntyvät tulokset saadaan käyttöön. Siihen tarvitaan soveltavaa tutkimusta, sekä yrityksiä ja osaamista edistämään innovaatioita, niiden kaupallistamista ja tuotteistamista.

Juuri tästä yhteisyrityksessä on kysymys. EIT:n ja EIC:n ohella kumppanuudet tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden kanssa ovat instrumentteja, joilla voidaan vastata tähän tarpeeseen. Euroopan on syytä yhdistää voimansa strategisesti tärkeiden alojen tutkimuksessa ja kehittämisessä ja näin synnytettävien hedelmien nopeassa hyödyntämisessä.

Nyt tehtäviltä panostuksilta voimme odottaa, että saamme aikaan eurooppalaisia ratkaisuja meitä kohtaaviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. EU:n ilmastoponnistelujen kannalta pidän erityisen tärkeänä, että Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys on mukana asetuksen yhdeksän strategisen aloitteen kanssa.