Harjoittelijahaku on nyt auki!


Haetaan harjoittelijaa MEP Mauri Pekkarisen toimistoon Brysseliin ajanjaksolle 8.1. – 30.4.2024.

Hakemamme henkilö on opintoja viimeistelevä tai hiljattain valmistunut ja omaa perehtyneisyyttä EU:n päätöksentekoon. Harjoittelijan ominaisuuksina arvostamme toimeen tarttuvuutta, huolellisuutta, joustavuutta, sitoutumista keskustalaisiin arvoihin sekä kiinnostusta Euroopan parlamentin toimintaa ja keskustalaista politiikkaa kohtaan.

Edellytyksenä on aikaisempi kokemus toimistotehtävistä sekä sujuva suullinen ja kirjallinen suomen sekä englannin kielen taito. Muu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, kokemus järjestötoiminnasta, sekä tietotekninen ja viestinnällinen osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu muun muassa:
– avustaminen toimistotehtävissä ja viestinnässä
– tiedonhaku
– avustaminen parlamentaarisessa työssä osallistumalla kokouksiin sekä raportoimalla niistä
– edustajan ja edustajan tiimin henkilökohtaisesti antamat muut tehtävät

Harjoittelijalle maksetaan palkkiota noin 1400 euroa kuukaudessa. Harjoittelupaikka on Brysselissä.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen mauri.pekkarinen-office@ep.europa.eu viimeistään sunnuntaina 19.11.2023.

Lisätietoja: MEP Mauri Pekkarisen toimisto, puh. +32 2 28 37209