Harjoittelijahaku Mauri Pekkarisen toimistolle Brysseliin


Haetaan harjoittelijaa MEP Mauri Pekkarisen toimistoon Brysseliin ajanjaksolle 1.4. – 22.7.2022.

Hakemamme henkilö on opintoja viimeistelevä tai hiljattain valmistunut ja omaa perehtyneisyyttä EU:n päätöksentekoon. Harjoittelijan ominaisuuksina arvostamme toimeen tarttuvuutta, huolellisuutta, joustavuutta, sitoutumista keskustalaisiin arvoihin sekä kiinnostusta Euroopan parlamentin toimintaa ja keskustalaista politiikkaa kohtaan.

Edellytyksenä on aikaisempi kokemus toimistotehtävistä sekä sujuva suullinen ja kirjallinen suomen sekä englannin kielen taito. Muu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, kokemus järjestötoiminnasta, sekä tietotekninen osaaminen katsotaan eduksi.

 

Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

  • avustaminen toimistotehtävissä ja viestinnässä
  • tiedonhaku
  • avustaminen tapahtumien järjestämisessä
  • avustaminen parlamentaarisessa työssä osallistumalla kokouksiin sekä raportoimalla niistä
  • edustajan ja edustajan tiimin henkilökohtaisesti antamat muut tehtävät

 

Harjoittelijalle maksetaan palkkiota noin 1200 euroa kuukaudessa.

Harjoittelupaikka on Brysselissä. Mikäli koronatilanne aiheuttaa ylitse pääsemättömiä esteitä, voidaan valitun hakijan kanssa keskustella harjoitteluajankohdan siirtämisestä.

 

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen mauri.pekkarinen-office@ep.europa.eu viimeistään sunnuntaina 13.2.

Lisätietoja: MEP Mauri Pekkarisen toimisto, puh. +32 2 28 37209