EU:n tuettava Suomen raja-alueita


TIEDOTE 16.1.2024

Julkaisuvapaa

 

EU:n on tuettava Suomen raja-alueita

 

Euroopan parlamentti äänestää tänään täysistunnossa mietinnöstä, joka käsittelee EU:n naapurimaiden kanssa tehtävän rajat ylittävän yhteistyön nykyisiä ja tulevia haasteita.

Mietintöön saatiin mukaan tärkeä kirjaus: kiinnittää huomiota niiden alueiden, joilla on yhteinen raja Venäjän tai Valko-Venäjän kanssa, vaikeaan tilanteeseen sen jälkeen, kun rajat ylittävä yhteistyö näiden maiden kanssa keskeytettiin, ja kannustaa komissiota toimimaan läheisessä yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin asia vaikuttaa, kestävien ratkaisujen löytämiseksi sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin näillä alueilla.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk./Renew Europe) on pitänyt Venäjän vastaisten raja-alueiden ongelmia vahvasti esillä parlamentin asiasta vastaavassa aluekehitysvaliokunnassa sekä asiasta vastaavan komissaarin, portugalilaisen Elisa Ferreiran, suuntaan. Aluekehitysvaliokunta vieraili Suomessa helmikuussa 2023 ja tutustui raja-alueemme kohtaamiin haasteisiin. Delegaatio vakuuttui siitä, että EU:n on ilmaistava solidaarisuutta näitä alueita kohtaan. Myös komissaari Ferreira kävi Suomessa syksyllä 2023 ja tapasi alueen edustajia sekä aluepolitiikasta vastaavan ministerin.

– Komission on ryhdyttävä toimenpiteisiin Venäjän raja-alueiden EU:n puoleisten maakuntien tukemiseksi ja lievittää niille sodasta koituneita erityisiä ongelmia. Euroopan komission tulee tehdä tarvittavia järjestelyjä mahdollisen rahoituksen suhteen sekä tulevan ohjelmakauden suunnittelussa, Pekkarinen toteaa.

Lisätietoja:
Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097