EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi


Euroopan parlamentin täysistunnossa käytiin keskustelua EU:n strategiasta metaanipäästöjen vähentämiseksi. Kirjoitin aiheesta lausunnon asiasta vastaavalle ympäristövaliokunnalle.

Metaanipäästöjä syntyy selvästi vähemmän kuin hiilidioksidipäästöjä. Ne pysyvät lyhyemmän aikaa ilmakehässä, mutta ovat valtavasti haitallisempia kuin CO2-päästöt. Niiden kimppuun on käytävä.

EU:n osuus maailman metaanipäästöistä on noin viisi prosenttia. Ihmisen aiheuttamista päästöistä maatalouden osuus on suurin, energia-alan toiseksi suurin.

Energia-sektorilla metaanivuotojen tunnistaminen ja virheiden korjaaminen maakaasuinfran osalta on kiireinen tehtävä. Tässä satelliittiteknologia on avainasemassa runsaasti päästöjä tuottavien ongelmallisimpien alueiden havaitsemisessa.

Kiinnitän tässä erityistä huomiota maatalouden, lähinnä kotieläintuotannon, metaanipäästöihin. Lannan ja lietteen metaanipäästöistä voidaan erittäin merkittävä osa tuottaa biokaasuksi, fossiilisia raaka-aineita korvaavaksi raaka-aineeksi.

Prosessissa syntyvä kuiva-aines soveltuu puolestaan biolannoitteeksi.

Osana vihreän kehityksen ohjelmaa EU:n tulisi edistää biokaasun tuotantoa jäsenmaissa. Eräissä jäsenmaissa asiassa on jo toimittu.

Metaanista tuotettu biokaasu soveltuu moniin eri tarkoituksiin, liikenteen polttoaineeksi ja lämmitykseen. Sitä voidaan myös nesteyttää, mikä edelleen laajentaa sen käyttömahdollisuuksia.

Myös muita kierrätyskelvottomia jätejakeita ja jäännösvirtoja tulisi hyödyntää biokaasun tuotantoon tai biojalostamoissa biopohjaisten materiaalien sekä biokemiallisten välituotteiden tuotantoon.