EU:n koheesiopolitiikan kavennettava jäsenmaiden välisten erojen lisäksi maiden sisäisiä alueellisia eroja


Pidin puheenvuoron REGI- eli aluekehitysvaliokunnassa 10. helmikuuta 2022. Kokouksen keskeisimpänä aiheena oli juuri julkaistu EU:n kahdeksas koheesiokertomus. Aluekehityksestä vastaava komissaari, portugalilainen Elisa Ferreira, oli esittelemässä raporttia ja vastasi meppien kysymyksiin aiheesta.

Tuore kertomus vahvistaa sen, että tietyt metropolialueet kehittyvät maan haja-asutusseutuja ripeämmin. Tämä johtuu aluetukien vääristyneestä jakautumisesta kansallisella tasolla. Kysyin komissaari Ferreiralta, että eikö EU:n koheesiopolitiikan tehtävänä ole maiden välisten erojen lisäksi kaventaa myös maiden sisäisiä alueellisia eroja. Hän vastasi, että tämä on asia joka on nostettava esiin. Neuvostossa ja parlamentissa on todettu, että 15% komission rahastoista, jotka on suunnattu vähemmän kehittyville alueille, voidaan siirtää toisaalle, mikäli jäsenmaan ehdotus hyväksytään komission puolesta. Maan kokonaiskehitys todella voi kärsiä tästä varojen suuntaamisesta toisaalle. Komission pyrkimys on neuvotella jäsenmaiden kanssa, että tämän tyyppinen varojen siirtyminen vähemmän kehittyneiltä alueilta muualle ei ole pitkällä aikavälillä hyödyllistä.