EU:n jäsenmaiden kustannuksia ei olisi tullut lisätä


TIEDOTE

Strasbourg 3.10.2023

Julkaisuvapaa

EU:n jäsenmaiden kustannuksia ei olisi tullut lisätä

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossa Strasbourgissa päätöslauselman monivuotisten rahoituskehysten tarkistamiseksi.

Päätös sisältää monia tärkeitä ja kannatettavia kannanottoja liittyen muun muassa Ukrainan tukemiseen ja jäsenmaiden puolustusyhteistyön lisäämiseen. Tuin väliäänestyksissä näitä ja monia muita hyviä esityksiä.

Euroopan parlamentti asettui kuitenkin tukemaan myös menettelyä, jossa elvytyspaketin lainanhoitokustannusten valtava kasvu sälytetään jäsenmaiden lisäkustannuksiksi. Mielestäni asiassa olisi tullut pitäytyä alkuperäisessä päätöksessä eli lainakustannusten kasvu olisi pitänyt hoitaa menokehysten sisältä, muista menoista tinkien.

Niin ikään parlamentin kannassa asetutaan tukemaan uuden suvereniteettirahaston perustamista. En voinut tukea myöskään tätä.

EU:lla on satoja miljardeja yhteisvastuullisesti rahoitettuja elvytys-, alue- ja tutkimusrahoja. Jatkossakin yhteisten teollisuuspoliittisten toimien rahoituksen tulisi perustua näiden käyttöön.

Edellä oleviin ja eräisiin muihin seikkoihin perustuen äänestin asian loppuäänestyksessä tyhjää.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097