Ennallistamisasetuksesta saavutettu sopu oikeansuuntainen, mutta ei riittävä


Oikeansuuntainen, mutta ei riittävä!

Tuolla vanhalla sloganilla voi hyvin luonnehtia ennallistamisasetuksesta trilogeissa eli parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa saavutettua sopua.

Näkemykseni on, että sopu henkii kuitenkin vahvasti komission ja neuvoston äänestyspäätöksen mukaista linjaa. Juuri tuollaisen lopputuloksen pelossa äänestin yhdessä 311 muun mepin kanssa koko esityksen hylkäämisen puolesta sen ollessa muutama kuukausi sitten parlamentin äänestyksessä.

Sopu sisältää pehmennyksiä ja avoimeksi vielä jääviä lupauksia joustoista sinne ja tänne erityisesti ennallistamistoimien ensimmäiseen vaiheeseen eli vuoteen 2030 edettäessä. Pidemmällä tähtäyksellä vaadittavien ennallistamistoimien laajuus vaikuttaisi liikkuvan aika lähelle alkuperäistä komission huonoa esitystä.

Sekin näyttää ilmeiseltä, että ennallistamisesta Suomelle aiheutuvat kustannukset tulevat muutostenkin jälkeen olemaan koko EU:n suurimpia. Tämä on sikälikin kohtuutonta, että Suomelle on jo nyt sälytetty EU:n korkeimmat päästövähennykset ja uusiutuvan energian suurimmat lisäysvelvoitteet.

Suomalainen luonto, vesistöt, rannat ja metsät tarvitsevat ennallistamistoimia. Nyt sovittu malli ei tarjoa siihen oikeudenmukaisimpia ratkaisuja.

 

Lisätietoja:
Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097