Ennallistamisasetus edelleen kohtuuton Suomelle


TIEDOTE

Strasbourg 12.7.2023

Julkaisuvapaa

Ennallistamisasetus edelleen kohtuuton Suomelle

Vain seitsemän edustajaa olisi tarvittu lisää kaatamaan ensimmäisessä äänestyksessä komission esityksen luonnon ennallistamisesta. Äänin 324-312 uudistuksen ajajat voittivat.

Seuranneissa asetuksen yksityiskohtaisissa äänestyksissä alkuperäistä esitystä kyettiin toki vähän korjaamaan. Lopputulos on kuitenkin Suomen kannalta edelleen huono.

Taloudellisesti Suomi, jonka väkimäärä on runsas prosentti EU:n väestöstä, kantaa noin 12 prosenttia koko EU:n ennallistamisasetuksen kustannuksista. Luken arvioiden mukaan komission alkuperäisen ennallistamisesityksen kustannukset olisivat Suomelle 13-19 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Esitykseen parlamentissa tehdyt muutamat korjaukset toki vähentävät tätä taakkaa. Silti se on edelleen suuri ja koskee Suomessa alueita, joiden taloudellinen perusta ei ole muutoinkaan kovin vahva.

Asian kohtuuttomuutta korostaa se, että Suomen kannettavaksi on jo ennestään sälytetty kokoaan valtavasti suurempi siivu EU:n ilmastotoimista. Meillä on yhdessä parin muun maan kanssa EU:n suurimmat velvoitteet päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Suomen osuus LULUCF:n EU:n 310 miljoonan hiilidioksiditonnin nieluista on noin 6 prosenttia. Suomella on tiukasti suojeltuja metsiä enemmän kuin koko muussa EU:ssa yhteensä. Meillä on EU:n suurimmat velvollisuudet parantaa energiatehokkuutta.

Parlamentin äänestyksen jälkeen esitys lähtee EU:n ministerineuvoston, komission ja parlamentin edustajien välisiin neuvotteluihin. Toivon, että niissä esitystä voidaan vielä korjata.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097