Energiapuun käyttöä ei saa vaikeuttaa


Puhereferaatti
Bryssel 14.10.2021
Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen teollisuus-, tutkimus- ja energiavakiokunnan kuulemisessa:

Energiapuun käyttöä ei saa vaikeuttaa

Osana komission Fit For 55-pakettia esitetään muutoksia uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämiseen.

Puun kaskadikäyttö tarkoittaa sitä, että puusta tehdään aina ensin korkeamman jalostusasteen tuotteita eli käytetään ensin siellä, missä sen taloudellinen ja ympäristöllinen arvo on korkein. Esimerkiksi ensin käytetään puuta rakentamiseen ja huonekaluihin, sitten teollisuuteen ja kierrätykseen ja vasta sen jälkeen bioenergiaksi. Tämä periaate on sinänsä ihan oikea.

Suomessa valmistetuissa metsäteollisuuden tuotteissa puukilon hinta nousee korkealle. Puun polttaminen ei ole meillä biojakeiden hyödyntämisen ensimmäinen vaihtoehto.

Huoleni on nyt, että ehdotuksessa uusiutuvan energian direktiiviksi, kaskadiperiaatetta ei ole määritelty riittävän tarkkarajaisesti. Vaarana on, että metsänhoitotoimissa ensiharvennuspuun eli energiapuun käyttö, ja jopa teollisuuden sivuvirtojen käyttö, vaikeutuvat.

Kaskadiperiaatteen tarkempi määrittely ollaan RED II:n uudistamisen yhteydessä siirtämässä komissiolle.

Kysyin komission energiapääosaston korkealta edustajalta tällaisen vaaran olemassaolosta. Pääjohtajan sijainen Mechthild Wörsdörfer totesi, että kaskadiperiaate otettiin EU:ssa käyttöön vuoden 2018 RED II:n uudistuksessa ja sen käytännöt ovat jäsenmaille pakollisia. ”Sitä on noudatettava myös silloin, kun suunnitellaan tukijärjestelmiä biomassan käyttöä varten. Tämä säädös sopii yhteen biodiversiteettistrategian kanssa ja on vastaus kasvaviin huoliin, jotka koskevat bioenergian laatua”, Wörsdörfer vastasi.

Lopullisen kaskadiperiaatteen sisältö on ilmiselvästi jäämässä komission tehtäväksi delegoiduilla säädöksillä.

Suhtaudun päätösvallan tällaiseen siirtämiseen kriittisesti. Biodiversiteettistrategia ei ole vielä lainsäädäntöä. Jos komissio lähtee kuitenkin tulkitsemaan kaskadiperiaatetta juuri biodiversiteettistrategian pohjalta, se siirtää itselleen lainsäädäntövaltaa tavalla, joka saattaa olla perustamissopimuksen vastaista, Pekkarinen totesi puheessaan tänään Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kuulemisessa Brysselissä.

 

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097