Yhteiskuntaa on ryhdyttävä eheyttämään


Puhereferaatti

Mikkeli 9.12.2018

Julkaisuvapaa

Eduskunnan I varapuhemies Mauri Pekkarinen Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön 70-vuotisjuhlassa:

 Suomen väestörakenteen muutoksen ja muuttoliikkeen yhteisvaikutus on dramaattinen.

Koko maassa väki ikääntyy ennätysvauhtia. Kun osasta maata työikäinen väki muuttaa samanaikaisesti pois, on siellä syntymässä kestämätön tilanne. Sellainen, mitä Suomessa ei ole koettu koskaan ennen. Ei edes likimain.

Vielä vuosituhannen alussa heikoimpienkin seutukuntien vanhushuoltosuhde (yli 65-vuotiaiden osuus työikäiseen väestöön eli yli 15-vuotiaisiin verrattuna) oli noin 30 prosenttia, kun se nuorekkaimmilla seuduilla oli noin 20 prosenttia.

Nyt, vuoteen 2030 mennessä, merkittävässä osassa maata vanhushuoltosuhde on muuttumassa yli 75 prosentin, lähelle 100 prosenttia. Näillä alueilla siis yhtä työikäistä kohti on kohta yksi eläkeikäinen. Kun kaikilla työikäisillä ei ole työtä, yhtä työssä käyvää kohti voi alueella asua yli yksi eläkeikäinen.

Nuorekkaimmissa seutukunnissa vanhushuoltosuhde kasvaa hillitysti, vähän yli 30 prosenttiin. Työikäisiä on niissä kolminkertainen määrä eläkeikäisiin verrattuna. Ja hyvä niin.

Kuluneella vaalikaudella Suomen talous, työllisyys ja julkinen talous on pantu kuntoon. Seuraavan vaalikauden suuri tehtävä tulisi mielestäni olla yhteiskunnallinen eheyttäminen. Se tarkoittaa toimia syrjäytymisen ja työttömyyden edelleen vähentämiseksi ja sosiaaliturvan parantamiseksi.

Yhteiskunnallisen eheyttämisen nimissä on puututtava myös väestörakenteeltaan vääristyneiden alueiden ja siellä asuvien ihmisten työn ja palvelujen pelastamiseen.

Päävastuu asiassa on valtiolla, sen kaikilla hallinnonaloilla. Osavastuu on myös EU:lla, sen yli 50 miljardin euron vuotuisella koheesiorahoituksella.

Kun Suomi lähettää nyt EU:n koheesiopolitiikan rahoitukseen kolme, saamme takaisin yhden. Uudella, vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella, vanhushuoltosuhteen ongelmiin on saatava radikaalisti enemmän myös EU-rahoitusta.

Lisätietoja:

 Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097