Viikkotervehdys Strasbourgista 15.9.2022


Euroopan parlamentti äänesti uusiutuvan energian direktiivin muutoksesta.

Direktiivissä asetetaan tavoitteet uusiutuvan energian käytölle. Parlamentti haluaa saavuttaa 45 %:n osuuden vuoteen 2030 mennessä. Tätä kannatin kovasti.

Nyt EU:n parlamentti lähti kuitenkin käytännössä rajoittamaan puuperäisen energian käyttöä.

Pois sulkeminen uusiutuvaksi luottavuudesta ei tapahdu yhdellä kertaa.

Ensi vaiheessa uusiutuvaksi laskettava määrä ei saa ylittää vuosina 2017 – 2022 käytettyä primääripuun määrää.

Päätös ei sano, että ilman muuta kaikki primäärinen puubiomassa jätettäisiin laskematta uusiutuvaksi.

Komissio tulee kolmen vuoden sisällä kertomaan kuinka nopeasti biopohjainen energiaraaka-aine poistetaan uusiutuvaksi luettavuuden piiristä.

Käytännössä päätös tarkoittaa heti sitä, ettei uusiutuvaksi luettavaa bioenergiaa enää voi lisätä vuoden 2017 – 2022 tasosta.

Käytännössä päätös kertoo myös siitä, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvaksi luettavan bioenergian määrä vähenee, kenties se loppuu kokonaan primäärisen biomassan osalta.

Kaikki tämä rajoittaa merkittävästi Suomen mahdollisuutta vastata energiakriisiin meille luontaisella uusiutuvalla vaihtoehdolla eli bioenergialla.

Sen käyttöä ei toki kielletä, mutta sitä mukaan kun sen luettavuus uusiutuvaan vähenee, sitä mukaan siihen investoiminen pienenee, kun se jää pois julkisten tukien piiristä.

En pitänyt esitystä hyvänä. Parlamentin, neuvoston ja komission välisiin lopullisiin neuvotteluihin jää nyt paljon korjattavaa.