Uusiutuvan energian direktiivin muutokset pidettävä maltillisina


Keskustelimme parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kokouksessa uusiutuvan energian direktiivin eli REDII:n päivityksestä. Komissio antoi oman ehdotuksensa viime kesänä osana Fit for 55-pakettia. Nostin omassa puheenvuorossani esiin kaskadiperiaatteen. Mielestäni on siis tärkeää, että direktiivissä ei aseteta tarpeettomia rajoitteita energiapuun käytölle.