Tiedote: Sähkön hintaa voidaan laskea!


TIEDOTE
Strasbourg 14.12.2022
Julkaisuvapaa

 

Pohjolassa ja osin muuallakin EU:ssa jo pitkään käytössä ollut sähkömarkkinamalli toimii normaalioloissa hyvin. Pääsääntöisesti se turvaa eri raaka-aineilla tuotetun sähkön tarjonnan markkinoille edullisuusjärjestyksessä. Epänormaaleissa oloissa malli ei toimi. Ja nyt eletään epänormaaleja aikoja.

Nyt viimeisinä markkinoille tulevat, useimmiten kalleimmilla vaihtoehdoilla tuotettujen, sähköerien hinnat nousevat pilviin. Näiden taivashintojen perusteella määräytyy sitten huikea hinta kaikille muillekin sähköerille, myös niille, joiden relevantit kustannukset eivät ole nousseet lainkaan.

Kuukausien ajan olen itsekin esittänyt toiveita, että valtion olisi tehtävä väliintuloja. On asetettava hintakattoja, leikattava perusteettomimpia voittoja jne. Ne ovat toimia akuuttien tilanteiden hoitamiseksi ja niitä tarvitaan, jotta eniten sähkön korkeista hinnoista kärsiviä voidaan auttaa edes vähän.

Mutta nyt tarvitaan myös koko sähköjärjestelmän uudistamista. Yksi vaihtoehto olisi, että sähkön hankinta kilpailutettaisiin kahdessa tai kenties kolmessa osassa. 70-95 prosenttia oletetusta tarpeesta hankittaisiin kilpailuttamalla ns. inframarginaalisilla raaka-aineilla tuotettu sähkö. Loppu, kalliimpi osa, tuotettaisiin erikseen.

Lopullinen markkinahinta syntyisi näiden erien keskihinnasta siten, että siinä otettaisiin huomioon kilpailutettujen sähköerien volyymi. Tähänkin malliin voi liittyä riskejä. Mallia kannattaisi ainakin kokeilla. Uskon, että se voisi laskea markkinahintoja erittäin merkittävästi.

 

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097