Tiedote: Parlamentti antoi neuvottelumandaatin päästökauppaneuvotteluihin värikkäiden käänteiden jälkeen


TIEDOTE

Bryssel 22.6.2022

Julkaisuvapaa

Parlamentti antoi neuvottelumandaatin päästökauppaneuvotteluihin värikkäiden käänteiden jälkeen

Euroopan parlamentin täysistunto on hyväksynyt tänään mietinnön päästökaupan (ETS) uudistuksesta laajalla äänten enemmistöllä. Mietintö on samalla neuvottelumandaatti tuleviin komission, parlamentin ja ministerineuvoston välisiin trilogineuvotteluihin.

Päästökauppa ja sen uudistus ovat keskeisessä asemassa EU:n tavoitteessa saavuttaa EU:n 55 prosentin päästövähennystavoite vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Päästökauppa kattaa noin 10 000 laitosta ja toimijaa ja asettaa hinnan niiden tuottamille päästöille.

Kyseessä on toinen kerta, kun parlamentti äänestää samasta mietinnöstä. Strasbourgin istunnossa 8. kesäkuuta ympäristövaliokunnan esitys kaatui loppuäänestyksessä. Euroopan sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D) ei hyväksynyt silloin väliäänestyksissä hyväksytyksi tulleita teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan (Itre) Mauri Pekkarisen (kesk./Renew Europe) johdolla valmistelemia muutosesityksiä hiilirajamekanismin lykkäämiseen ja ilmaisjaon alasajoon liittyvissä kysymyksissä. Myös vihreät, vasemmisto ja muut oikeistoryhmät äänestivät tuolloin eri syistä mietintöä vastaan.

Istuntojen välillä käydyissä neuvotteluissa niissä saavutettiin kuitenkin kompromissi kolmen suurimman ryhmän EPP:n, S&D:n ja Renew Europen kesken, ja koko mietintö sai nyt koko parlamentin enemmistön tuen.

– Olen tyytyväinen parlamentin hyväksymään mietintöön. Se vahvistaa päästökaupan roolia, ja siihen sisältyvät kaikki keskeiset Itre-valiokunnan esittämät muutosesitykset. Suomen kannalta on tärkeää, että saimme säilytettyä biomassaa käyttävät laitokset päästökaupan piirissa ja turvattua talvimerenkulun kilpailukykyiset toimintaedellytykset 2020-luvun lopulle saakka, Pekkarinen sanoo.

Muutenkin teollisuusvaliokunnan kädenjälki näkyy lopputuloksessa vahvana.

– Merkittävän huomion ansaitsee se, että hiilirajamekanismin (CBAM) ja ilmaisjaon yhteensovittamiseen löydettiin ratkaisu, jolla niiden aloittamista lykätään kahdella vuodella komission esittämään nähden. Se parantaa eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa sen valmistautumisen tuleviin muutoksiin.

– Iloitsen erityisesti siitä, että esittämäni vientipoikkeus nostetaan nyt virallisesti neuvottelupöytään. Ympäristövaliokunnan alkuperäinen esitys olisi säilyttänyt teräksen ja neljän muun vientialan harteille miljardien eurojen taakan. Lopputulos on nyt hyvin lähellä neuvottelemaani Itre-valiokunnan kantaa.

– Saavutetun ratkaisun avulla voidaan turvata eurooppalaisten yritysten viennin kilpailukyky viidellä CBAM-alalla kolmansien maiden markkinoilla, joissa vastaavaa hiilirajamekanismia ei ole käytössä. Samalla voidaan estää tai ainakin rajoittaa hiilivuotoa eli sitä, että yritykset siirtyvät tuotantonsa EU-maista sen ulkopuolelle ja aiheuttavat siellä paljon suuremman määrän päästöjä. Tällä on vaikutuksia tuhansiin eurooppalaisiin yrityksiin ja kymmeniin tuhansiin työntekijöihin, Pekkarinen toteaa.

Pekkarinen osallistuu tuleviin trilogineuvotteluihin Euroopan parlamentin teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan pääneuvottelijana. Ympäristövaliokuntaa tulevissa neuvotteluissa edustaa saksalainen Peter Liese (EPP). Euroopan parlamentin odotetaan hyväksyvän lopullisen neuvottelutuloksen tulevan syksyn aikana.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097