Tiedote: Päästökauppa palautuu valmisteluun


Euroopan parlamentti päätti tänään selvin luvuin palauttaa EU:n päästökaupan (ETS) uudistusta koskeneen mietintönsä takaisin valiokunnan valmisteluun. Mietinnön valmistelusta vastasi parlamentin ympäristövaliokunta.

Mietintö kaatui äänestyksessä luvuin 265 puolesta, 340 vastaan ja 34 tyhjää.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (Itre) lausunnosta vastannut Mauri Pekkarinen (Renew) on kuitenkin tulokseen tyytyväinen. Valiokunnalle keskeiset kysymykset, eli hiilirajamekanismin aikataulu ja teollisuuden viennin aseman turvaaminen saivat parlamentin enemmistön tuekseen.

Muutoksilla pyritään varmistamaan teollisuudelle kallisarvoista aikaa valmistautua tuleviin muutoksiin ja tehdä tarvittavat investoinnit päästövähennyksiin. Tämä on tärkeää myös teollisuuden työpaikkojen säilymiselle. Samalla Itre-valiokunta on kantanut huolta kansainvälisen kilpailukyvyn säilymisestä.

”Tulos osoittaa, että parlamentti on valmis tukemaan vahvempaa kunnianhimoa ilmastotoimissa. Samalla on kuitenkin selvää, että ympäristövaliokunnan on otettava myös muiden valiokuntien ja parlamentin enemmistön näkemys huomioon, ja haettava tasapainoisempaa päätöksentekoa”, Pekkarinen toteaa.

Seuraavassa vaiheessa päästökauppauudistuksen valmistelutyö jatkuu valiokuntatasolla.