TIEDOTE: Merenkulku ja biotalous menestyivät Pekkarisen raportissa


TIEDOTE
Bryssel 21.4.2022
Julkaisuvapaa

Merenkulku ja biotalous menestyivät Pekkarisen raportissa

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) on hyväksynyt Mauri Pekkarisen laatiman päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistusesityksen äänin 50-24, 2 tyhjää. Esitys menee vielä ympäristövaliokunnan käsittelyyn ja koko parlamentin äänestettäväksi.

Pekkarisen lausunto koskee teollisuuden ja energiasektorin päästökauppaa, toimia näiden alojen päästöjen vähentämiseksi 61 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030 mennessä. Päästökauppa on keskeisessä osassa EU:n ilmastotoimia ja viime kesänä esiteltyä ilmastopakettia.

Esitys palkitsee päästöjen vähentämistoimissa onnistuvia ja tulee kalliiksi päästöjään lisääville toimijoille. Suomessa päästökaupan piirissä on noin 600 suurinta teollista ja energia-alan toimijaa. Koko EU:ssa päästökauppa kattaa yli 10 000 laitosta. Päästökaupan volyymi on merkittävä: yhteensä päästöoikeuksia ostetaan useilla kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa nykyisillä hinnoilla.

Pekkarisen lausunto esittää muutamia keskeisiä muutoksia komission esitykseen. Erityisesti se ehdottaa lisätoimenpiteitä, joilla hiilivuotoriski torjutaan.

Poiketen komission esityksestä Pekkarisen esitys turvaisi sen, että niin sanottuja ilmaisia päästöoikeuksia tulee myöntää keskeisen eurooppalaisen teollisuuden viennille myös jatkossa. Rajattu ilmaisjako on tärkeä suomalaisellekin teollisuudelle.

Suomelle tärkeää ja merkitykseltään satojen miljoonien eurojen arvoista on myös se, että uudessa merenkulun päästökaupassa valiokunta kannatti talvimerenkulun aiheuttamien lisäkustannusten huomioon ottamista päästövelvoitteita määrättäessä. Tärkeää on nyt valvoa, että esitys hyväksytään parlamentin kannassa ja lopullisessa päätöksenteossa.

Komissio ehdotti poistettavaksi yli 95 prosenttia biomassaa käyttävät laitokset päästökaupan piiristä. Mikäli parhaat laitokset eivät olisi enää määrittämässä vertailuarvoa, järjestelmä palkitsisi suuremmalla ilmaisjaolla huonompia teknologioita kuin nykyisin. Valiokunta vaatii komission esityksen korjaamista näiltä osin. Muutos on tärkeä Suomelle.