TIEDOTE: MEP Pekkarinen komissiolle: Biomassan raaka-aineen saanti on varmistettava


Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen (kesk.) on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen koskien huolta biomassan raaka-aineen saannin vaarantumisesta.

Kysymyksen taustalla on komission viime kesän Fit for 55-paketin julkaisun yhteydessä asettama tavoite EU:n uusiutuvan energian osuuden nostamisesta nykyisestä 32 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ilmastotavoitesuunnitelman mukaisesti. Nyt komissio on nostamassa tavoitetta edelleen 45 prosenttiin.

Tavoite on Pekkarisen mukaan itsessään kannatettava, mutta uuteen tiukempaan uusiutuvan energian tavoitteeseen päästäksemme, tarvitsemme olemassa olevien ratkaisujen lisäksi edelleen uusia ratkaisuja. ”Kestävien raaka-aineratkaisujen rajaaminen uusiutuvan energian tuotannon ulkopuolelle ei tue uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön lisäämistä, päin vastoin”, Pekkarinen toteaa kysymyksessään.

Komissio esitteli 18.5.2022 RePowerEU-suunnitelman Euroopan riippuvuuden vähentämiseksi venäläisestä energiasta, jossa biomassa on yksi vaihtoehto. Eurooppalaisen biomassan saatavuutta ollaan kuitenkin samaan aikaan tiukentamassa edelleen useamman lainsäädännön voimin. Muun muassa RED II -direktiivin tarkistuksen yhteydessä kiristetään biomassan käytön kriteereitä ja LULUCF-asetuksen nieluja kasvattamalla entisestään rajataan raaka-aineen saantia.

Kirjallisessa kysymyksessään Pekkarinen tiedustelee RePowerEU-suunnitelman valossa komissiolta: ”Mitä konkreettisia toimia ja muutoksia komissio on nyt tekemässä eurooppalaisen uusiutuvan biomassan raaka-aineen saannin varmistamiseksi uusiutuvan energian tarpeisiin?”.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen
puh. +358 50 511 3097