Hyvää Eurooppa-päivää!


Euroopan unioni viettää tänään vuosittaista juhlapäiväänsä, Schumannin julistuksen vuosipäivää.

Julistuksessa esitettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Esitystä pidetään EU:n synnyn varhaisimpana aihiona.

Juhlapäivää varjostaa tänään keskellä Eurooppaa, EU:n ulkopuolella käytävä, mutta myös meille monin tavoin heijastuva sota. Venäjän julma hyökkäys itsenäisen valtion, Ukrainan kimppuun, on valtava rikos.

Muillakin maailmanpolitiikan näyttämöillä jännitys ja sodan riskit ovat kasvaneet. Tämä tapahtuu ajankohtana, jolloin EU:n ja sen jäsenmaiden taloudellinen riippuvuus muusta maailmasta, erityisesti Kiinasta, on kasvanut voimakkaasti.

EU hakee nyt yhteistä linjaansa kaikkiin näihin valtaviin haasteisiin, sodan lopettamiseen, taloudellisen hyvinvointinsa kohentamiseen ja ilmasto-ongelman voittamiseen.

Neoliberalismin tukemasta globalisaatiosta ollaan lännessä siirtymässä omavaraisuuden korostamiseen. Se ja vihreän ja digitaalisen siirtymän tekeminen hakevat vielä sisältöään.

Kannatin ministerinä toimiessani Suomen liittymistä EU:iin alusta lähtien. Olen edelleen sitä mieltä, että jäsenyys EU:ssa on meille, pienelle ja syrjäiselle maalle, tärkeä asia.

EU:n jäsenenä me kuulumme samaan yhteisöön muiden maiden kanssa, jotka jakavat samat arvot ja ihanteet, käsitykset vapaudesta, demokratiasta ja rauhasta.

EU on meille myös turvallisuusyhteisö.

Valtavan tärkeää pienelle jäsenmaalle on, että olemme osa yhteisiä, reiluja noin puolen miljardin ihmisen sisämarkkinoita. Viennistä elävälle maalle se on tavattoman tärkeä asia

Mikään EU:ssa ei tule kuitenkaan ilmaiseksi. Kaikki pitävät puoliaan, silloinkin kun yhteisiä asioita hoidetaan.

Niin Suomen ja suomalaistenkin pitää tehdä. Juuri tänään sellaisia asioita ovat huolehtiminen Suomen metsistä ja niitä koskevien päätösten pitäminen omissa käsissä.

Tänään, maailmanpolitiikan suurten riskien oloissa, meidän on pidettävä huolta myös omavaraisuudesta, olipa kysymys ruoasta, raaka-aineista, hienosta luonnosta tai osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Juuri Suomelle, pienenä maana on tärkeää myös se, miten sanottujen sisämarkkinoiden käy. Kun tähän saakka yritysten menestyksen on sisämarkkinoilla ratkaissut niiden kilpailukyky, nyt on vaara, että suuret maat valtavilla verovaroillaan ratkaisevat voittajat.

Aktiivisella vaikuttamistyöllä Suomi menestyy EU:n jäsenenä. Yhteisin toimin meidän on varmistettava sisämarkkinoiden toimivuus, torjuttava yli rajojen uhkaavat vaarat, ilmastokysymys ja turvallisuus niistä tärkeimpinä.

Integraation syventäminen muun muassa talouden, koulutuksen, sosiaali- ja terveyssektorin, ylipäänsä hyvinvointisektorille, veisi vikaan.

Hoidetaan toimivaksi se EU, missä on vielä paljon parannettavaa.

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille!

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097