Puheenvuoro parlamentin täysistunnossa: Teollisuusstrategia ei tunnista biotaloutta niin kuin pitäisi


Otin Suomesta käsin etänä osaa parlamentin täysistunnossa käytyyn keskusteluun EU:n teollisuusstrategiasta. Vuosikymmenen takaisten tavoitteiden mukaan EU:n tuli olla tänään maailman kilpailukykyisin talousalue. Kärkeä tavoittelimme myös tieteen ja teknologian alueella. Nyt tiedämme, että tuosta ei tullut totta. Riippuvuutemme niin teknologiassa kuin kriittisissä raaka-aineissa on lisääntynyt eikä innovaatiojärjestelmämme generoi uusinta tietoa riittävän nopeasti uusiksi tuotteiksi.

Nyt komissio tavoittelee riippuvuuden vähentämistä ja strategisia vahvuuksia kaksoissiirtymällä. Ilmasto- ja digijohtajuutta maailmassa kannattaa tavoitella. Onnistuaksemme tarvitsemme parempaa yhteistyötä tieteen ja bisneksen kesken, pk sektori mukaan lukien. Uusi Horisontti ja sen kumppanuusohjelmat ovat keskeisiä.

Strategiaesitys alleviivaa teollisuuden iskukyvyn kohentamisessa muutaman IPSCEIn ja teollisten allianssien merkitystä. Samoin toimia, joilla teolliset ekosysteemit huomioitaisiin nykyistä paremmin niiden koko arvoketjun osalta.

Strategia ei kuitenkaan tunnista biotaloutta niin kuin pitäisi. Kestävä biotalous, yhdessä kiertotalouden kanssa, tarjoaa teollisuudelle parhaimmat mahdollisuudet korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja fossiilista energiaa. Biotalouden edistäminen tukee vahvasti strategiassa asetettua kaksossiirtymän tavoitetta, ilmasto- ja digijohtajuutta.