Tarvitsemme sähkön tehoreservin


Euroopan komissio esitteli tällä viikolla keinoja, joilla voidaan puuttua kohoaviin energian hintoihin.

Energiahyödykkeiden hinnat ovat saavuttaneet ennennäkemättömän korkean tason kaikkialla Euroopassa. Kaasun ja sähkön hinnat ovat nousseet merkittävästi.

Euroopan energian korkeisiin hintoihin on vaikuttanut useita tekijöitä, mutta suurin syy on maakaasun hinnan nousu, joka johtuu pääasiassa tiukoista maailmanlaajuisista nesteytetyn maakaasun markkinoista.

Kaasun ja sähkön tukkuhintojen odotetaan laskevan merkittävästi vasta keväällä 2022. Keskeinen muuttuja lähitulevaisuudessa on tuleva talvi ja sen vaikutukset kaasun kysyntään.

Eurooppa ei ole kyennyt lisäämään uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa niin kuin olisi pitänyt.

Sähkön hinta määräytyy markkinoilla viimeisten eli kalleimpien tuotantoerien perusteella.

Talouden kasvu on johtanut siihen, että useissa EU-maissa viimeiset, eli kalleimmat sähköerät on jouduttu tuottamaan kalleimmilla energiaraaka-aineilla eli fossiilisilla hiilellä ja kaasulla.

Tämä on nostanut päästöoikeuksien hintaa ja se edelleen sähkön hintaa. EU-maat ovat jääneet omaa syyttään fossiilisten energian tuojien armoille. Ydinvoimaa on ajettu alas, eivätkä uusiutuvat ole riittäneet korvaamaan poistumaa ja kysynnän kasvua.

Sähkön tuotannon volatiliteetti kasvaa erityisesti tuulivoiman seurauksena.

Olemme EU:na unohtaneet reagoida sähköntuotannon rakenteen radikaaliin muutokseen. Meillä on joskus liikaa sähköä ja joskus liian vähän.

Tarvitsemme Euroopassa uusiutuvan ja päästöttömän energian ohella myös entistä enemmän säätö-/varavoimakapasiteettia, jolla vastata kysynnän huippuihin. Siis sellaista sähkökapasiteettia, joka on otettavissa nopeasti käyttöön kysynnän kasvaessa.

Suomessa on käytössä erillinen tehoreservi. Sen ylläpitäminen maksaa. Mutta paljon suurempi on lasku, joka seuraa, ellei tällaista varautumista olisi. Suorastaan nurinkurista kuitenkin on, että komissio on ainakin tähän saakka pitänyt tällaisen kapasiteetin ylläpitoa valtiontukisäädösten vastaisena ja erillisen anomisen aiheena.

Koko EU:ssa pitäisi kyetä etenemään samansuuntaisesti. Jäsenmaiden tulisi huolehtia omasta tehoreservistään komission koordinoimana.

Ellei näin tapahdu, ja jos hintapiikit pysyvät Keski-Euroopassa korkealla, myös me suomalaiset joudumme osallistumaan lisälaskun maksuun. Näin on siksi, että Pohjolasta on jo tuhansien megawattien verran yhteyksiä etelään ja sähkö kulkee noissa piuhoissa liukkaasti.

Ellei varautumista huippukysyntään hoideta Keski-Euroopassa kuntoon, ei sähkömarkkinoiden integraation syventämiselle ole mitään edellytyksiä.

 

Teksti on julkaistu Suomenmaassa 15. lokakuuta 2021.