Siirtymärahastoston resurssit tulee kohdentaa oikein


TIEDOTE 14.1.2020

Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen Strasbourgin täysistunnossa:

Kestävien investointien ohjelma ja siirtymärahasto ovat Green Dealin tärkeimpiä tukijalkoja. Ohjelman ja siirtymärahaston riittävien resurssien turvaaminen on haastava, mutta mahdollinen tehtävä.

EU:n rahoituskehyksiin osoitettavan uuden ja tuoreen rahan ohella, tarkoitukseen on käytettävä myös EIB:n ja Invest-EU:n varoja.

EU:n yhteisistä rahoituskehyksistä yksi kolmannes kohdennetaan tänään koheesiopolitiikkaan. Osa näistä voimavaroista tulee kohdentaa siirtymärahaston tarpeisiin.

Siirtymärahasto on rakennettava sellaiseksi, että se kykenee houkuttelemaan myös yksityistä rahoitusta.

Rahaston resurssit tulee kohdistaa ensi sijassa niille alueille, joilla hiilestä, miksei turpeestakin, luopuminen aiheuttaa suurimmat aineelliset ja sosiaaliset ongelmat.

Tämän ohella rahastosta tulisi rahoittaa myös teollisuuden prosessien uudistamista vähähiiliseksi.

Tämä on välttämätöntä päästöjen vähentämiseksi, mutta myös unionin teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja hiilivuodon estämiseksi.

Tärkeää on myös, että rahastosta tuetaan hiilen talteenoton vaihtoehtoisia teknologioista. resursseja tulee voida käyttää periaatteessa kaikissa jäsenmaissa.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097