Sähkömarkkinoiden integrointi vaatii riittävää säätövoimakapasiteettia


Sähkön hinnannousu puhututtaa. Kävimme parlamentin täysistunnossa keskustelua eurooppalaisista keinoista ja ratkaisuista tähän akuuttiin pulmaan. Nostin puheenvuorossani esiin säätövoiman kapasiteetin tärkeyden. Tarvitsemme järjestelmän, jossa jäsenmaat velvoitetaan ylläpitämään riittävää säätövoimakapasiteettia. Tämä on ehto sille, että sähkömarkkinoiden integrointia voidaan jatkuvasti lisätä.