REPowerEU -paketista


EU:n vastaus energiahaasteisiin on äskettäin valmistunut REPowerEU-paketti. Sen tavoite on irrottaa EU kokonaan Venäjän fossiilisesta energiasta vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa uusiutuvan osuus on tänään noin 45 prosenttia, EU:ssa keskimäärin 22 prosenttia.

Nyt koko unionissa tavoite luvataan nostaa 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen luvataan pitkälti yli 200 miljardia euroa muutamassa vuodessa. Erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman luvitusprosesseihin menevä aika puolitetaan jne. Tämä kaikki on hyvä.

Käsittämätöntä kuitenkin on, että samalla, kun myös komissio tunnustaa, että bioenergia on EU:ssa suuri mahdollisuus, samalla se ja iso osa Euroopan parlamenttia haluavat asettaa uusia esteitä sen käytölle.

Lulucf, Red II:n uudistus, taksonomia, biodiversiteettistrategia, päästökaupan uudistaminen ja niin sanottu ennallistaminen ovat kaikki laki- tai strategiaesityksiä, jotka rajoittavat puun ja muiden biojakeiden energiakäyttöä.

Osa näistä rajoittaa hakkuiden määrää. Osa edellyttää eriasteisen metsän suojelun merkittävää lisäämistä.

Osa sanoo, millaisessa metsässä kasvanut puu kelpaa polttoon ja teollisuuden raaka-aineeksi. Yksi esitys ”rankkaa” taksonomialla tietyt biojakeet vähemmän edullisen rahoituksen piiriin.

MONI edellä mainituista hankkeista on vielä parlamentin käsittelyssä. Uskon, että moneen asiaan saadaan parannusta.

Vahvan kehun ansaitsee REPowerEU:n esityksistä biometaanin erittäin suuri lisäystavoite.

Venäjän tuontipuu, noin 10 miljoonaa kuutiometriä, jää nyt rajan taakse.

Osa siitä pitäisi korvata omista metsistä. Suomessa metsä kasvaa noin 107 miljoonaa kuutiometriä ja sitä hakataan noin 75 miljoonaa kuutiometriä.

Julkaistu Suomenmaassa 27.5.2022