Puun kaskadikäyttö uusiutuvan energian direktiivissä


Kaskadiperiaatteen tarkempi määrittely ollaan RED II:n uudistamisen yhteydessä siirtämässä komissiolle.

Kysyin teollisuus-, tutkimus- ja energiavakiokunnan kuulemisessa komission energiapääosaston korkealta edustajalta tällaisen vaaran olemassaolosta. Pääjohtajan sijainen Mechthild Wörsdörfer totesi, että kaskadiperiaate otettiin EU:ssa käyttöön vuoden 2018 RED II:n uudistuksessa ja sen käytännöt ovat jäsenmaille pakollisia. ”Sitä on noudatettava myös silloin, kun suunnitellaan tukijärjestelmiä biomassan käyttöä varten. Tämä säädös sopii yhteen biodiversiteettistrategian kanssa ja on vastaus kasvaviin huoliin, jotka koskevat bioenergian laatua”, Wörsdörfer vastasi.