Puhe parlamentin täysistunnossa EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamisesta


Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,

Itre-valiokunta esitti joukon tarkistuksia komission ehdotukseen, joihin sillä on jaettu kompetenssi Envin kanssa. Esitimme tarkistuksia vertailuarvoihin, ehdollisuuteen, rahastoihin ja hiilivuodon ehkäisemiseen.

Envi otti monet niistä huomioon, kiitos raportoija Peter Lieselle ja valiokunnalle tästä.

Päästökaupassa hiilivuotoriskialat hankkivat osan päästöoikeuksistaan markkinoilta. Osan ne saavat ilmaiseksi. Nyt hiilirajavero – CBAM – muuttaa viiden toimialan osalta asetelmaa. Tähän liittyvät Itren ja Envin näkemyserot.

Itre esittää, että hiilitullien nostaminen ja päästöoikeuksien ilmaisjaon poistaminen aloitettaisiin myöhemmin kuin komissio ja Envi esittävät. Uudistus saatettaisiin loppuun kuitenkin komission esittämää aikaisemmin, mutta myöhemmin kuin Envi esittää. Tämä antaisi teollisuudelle ratkaisevan tärkeää lisäaikaa investoida ja sopeutua tulevaan muutokseen.

CBAM-alojen vienniltä EU:n ulkopuolelle esitämme Envin esityksestä poiketen ilmaisten päästöoikeuksien palauttamista. Tämä tarkoittaisi nykyisen tilanteen jatkumista, pidättäytymistä miljardien mittaisista vientiä rasittavista taakoista ja hillitsisi hiilivuotoa.

Toivon, että parlamentti äänestää Itre-valiokunnan tekemien muutosesitysten puolesta huomisessa äänestyksessä. Nyt on kysymys eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja siten eurooppalaisten työpaikkojen tulevaisuudesta!

Puhe pidetty 7.6.2022