Power to X -teknologia voi olla tulevaisuutta!


Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen (kesk.) haluaa edistää Power to X -teknologiaa osana EU:n ilmasto- ja energiakysymyksen ratkaisua.

Pekkarinen organisoi jo vuosi sitten asiaan liittyvän arvovaltaisen asiantuntijakokouksen Lahdessa. Tällä viikolla Pekkarinen nosti asian vahvasti esille komissaari Kadri Simsonille tämän esitellessä komission uutta vetystrategiaa Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa. Keskustelujen jatkoksi Pekkarinen on lähestynyt komissaaria nyt myös kirjeellä.

Kirjeessään Pekkarinen muistuttaa, että komissio julkisti viime viikolla 10 miljardin euron mittaisen avustusohjelman uusien edistyksellisten teknologioiden edistämiseksi. ”Power to X –teknologia on nimensä mukaisesti sähkön muuntamista monikäyttöiseen, helposti varastoitavaan kaasumaiseen muotoon. Uusiutuvalla sähköllä voidaan tuottaa vedestä elektrolyysin avulla vihreää vetyä, joka on jo sellaisenaan käyttökelpoinen poltto- ja raaka-aine moneen sovellukseen”, Pekkarinen kirjoittaa.

Uusiutuvaa vetyä voidaan kuitenkin jalostaa niin kutsutun metanointiteknologian avulla edelleen uusiutuvaksi metaaniksi. Metanointiprosessi hyödyntää vedyn lisäksi raaka-aineena hiilidioksidia, joten tuottamalla uusiutuvasta vedystä vihreää uusiutuvaa metaania saadaan samalla sidottua hiilidioksidia takaisin kiertoon.

Uusiutuvalla vihreällä metaanilla voidaan korvata suoraan fossiilista maakaasua kaikissa sen käyttösovelluksissa, joita on lukuisia. Olemassa oleva uusiutuvan metaanin kanssa 100 prosenttisesti yhteensopiva maakaasuputkisto mahdollistaa uusiutuvan vihreän kaasun laajamittaisen käyttöönoton välittömästi.

Teknologia vastaa myös kasvavaan sähkön varastointitarpeeseen. Teknologialla voidaan varastoida ja tasata ajallisesti vaihtelevaa uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa. Sähkönsiirtoverkkojen rajoitteet tulevat monessa tapauksessa vastaan uusiutuvan sähköntuotannon laajentamiselle. Power to X -teknologiat mahdollistavat uusiutuvan sähkön muuntamisen helposti siirrettäväksi ja varastoitavaksi kaasuksi.

Metanointiprosessissa hyödynnettäviä hiilidioksidilähteitä on lukuisia. Prosessissa voidaan hyödyntää käytännössä mitä tahansa riittävän kapasiteetin hiilidioksidilähdettä. Esimerkiksi voimalaitoksien ja jätteenpolttolaitoksien hiilidioksidipäästöt saadaan tällä teknologialla takaisin poltto- ja raaka-ainekiertoon. Muita mahdollisia hiilidioksidin lähteitä ovat mm. sementin tuotanto, biokaasulaitokset, etanolituotanto ja muut vastaavat teollisuuden prosessit joissa syntyy mittavia määriä hiilidioksidia.

Metanointiteknologia tukee EU:n uutta vetystrategiaa tarjoamalla uusiutuvalle vedylle nopeasti ja laajamittaisesti käyttöönotettavan hyödyntämistavan, jolle ei tarvita mittavia investointeja uuden kaasuinfran rakentamiseen. ”Suomessa on useita teollisen mittakaavan kohteita jotka soveltuisivat teknologian nopeaan käyttöönottoon”, Pekkarinen muistuttaa kirjeessään komissaarille.

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097