Pekkarinen päästökauppauudistuksen avaintehtäviin


TIEDOTE
Bryssel 24.9.2021
Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentin ryhmät ovat valinneet edustajansa EU:n ilmasto- ja energiapaketin tärkeimpiin uudistushankkeisiin. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan pääneuvottelijaksi uudistamaan EU:n päästökauppajärjestelmää (ETS) on valittu Mauri Pekkarinen (kesk./Renew).

Komission esityksen mukaan EU-maiden hiilidioksidipäästöjä (CO2) tulisi vähentää 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Komission ehdotuksen mukaan päästökauppasektorilla päästöjä tulisi vähentää 61 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Eurooppalaisen ilmastolain myötä hiilineutraalisuustavoitteesta vuoteen 2050 mennessä tuli oikeudellisesti sitova.

Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat jo tänään muun muassa kaikki merkittävät teollisuuslaitokset EU:n alueella. Samoin ylivoimainen valtaosa unionin energiantuotannosta.

Komission ehdotuksen mukaan päästökauppaa tulisi kiristää ja laajentaa uusille aloille. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen on koko paketin tärkein uudistus.

– Olen iloinen saamastani luottamuksesta. Päästökauppajärjestelmän uudistamisessa on kysymys ensisijaisesti suuresta ilmastopoliittisesta asiasta. Uudistuksella on samalla erittäin suuri merkitys koko Euroopan taloudelle, kasvulle ja kilpailukyvylle, sanoo Pekkarinen.

Euroopan parlamentti päättää asiasta tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja on tasavertaisessa asemassa neuvoston kanssa.

Pekkarinen toimi kahdeksan vuoden ajan Suomen teollisuudesta ja energiasta vastaavana ministerinä.

 

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097