Metsästrategia hyväksyttiin


TIEDOTE

Bryssel 8.10.2020

Euroopan komissio on luvannut julkistaa esityksensä unionin metsästrategiaksi ensi vuoden alkupuolella. Euroopan parlamentti hyväksyi eilen asiasta oman näkemyksensä MEP Petri Sarvamaan raportin mukaisesti.

Vastasin Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE:n raportöörinä valiokuntamme lausunnosta AGRI valiokunnalle ja Sarvamaalle.

”Mielestäni on tärkeää, että parlamentin enemmistö tunnustaa, että metsäpolitiikka tulee jatkossakin pitää kansallisessa päätöksenteossa, eikä unionilla ole siihen oikeusperustaa”, sanoo Pekkarinen.

Pekkarinen muistuttaa, että ”Euroopan metsävarat kasvavat sekä luonnollisen kasvun että metsityksen seurauksena. Metsäteollisuuden laajennetut arvoketjut metsätaloudesta paperiteollisuuteen ovat auttaneet luomaan lähes 4 miljoonaa työpaikkaa, jotka ovat tarjonneet noin 8 prosenttia EU:n tehdasteollisuuden lisäarvosta”.

Puu, sen kasvattaminen ja teollinen jalostaminen on ylivoimaisesti merkittävin uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaja. Eurooppalainen metsäteollisuus korvaa niitä kestävillä metsäpohjaisilla uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten biopohjaisilla tuotteilla, rakennusmateriaaleilla, uusilla innovatiivisilla kemikaaleilla, muoveilla, tekstiileillä ja pakkausmateriaaleilla. Puu on myös merkittävä fossiilisen energian korvaaja.

”Koko maailmasta on mahdotonta löytää parempaa korvaajaa uusiutumattomille raaka-aineille ja fossiilisille energialle”, sanoo Pekkarinen ja iloitsee siitä, että tämä ajatus hyväksyttiin.

Pekkarinen kiittelee myös sitä, että Euroopassa aletaan ymmärtää biomassan mahdollisuudet uusissa, puhtaissa tuotteissa, biokuiduissa ja monessa muussa. ”Toivon, että komission tuleva metsästrategiesitys ottaa vahvasti huomioon parlamentin linjaukset”, Pekkarinen sanoo.