MEP Pekkarinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta


TIEDOTE 23.7.2020

Julkaisuvapaa

Euroopan parlamentti äänesti tänään EU:n huippukokouksen tuloksia koskevasta päätöslauselmasta.

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen (kesk./RENEW) puolsi huippukokouksen neuvottelutulosta monivuotisten rahoituskehysten osalta pienin tarkistuksin, muun muassa Suomelle tärkeiden tutkimus- ja kehittämisrahojen osalta.

Pekkarinen ei sen sijaan kannattanut päätöslauselman kohtaa, jossa 390 miljardin euron suruista avustusmuotoista elvytyspakettia pidetään riittämättömänä.

Pekkarinen on eri yhteyksissä aikaisemminkin pitänyt välttämättömänä elvytyspaketin perustamista valtaosaltaan lainoihin eikä avustuksiin. Hänen mielestään Suomen ja muutaman muun EU-maan maksettavaksi lankeaa kohtuuttoman suuri taakka.