Meneillään on sisämarkkinoiden rapauttaminen


Suomessa puhuttiin muutama vuosi sitten valtiontuista ja niiden haitallisuudesta.

Osa VATT:n silloin valtiontuiksi lukemia asioista oli täysin tuulesta temmattuja. Mitä ihmeen valtiontukia olivat esimerkiksi ammattimaisen liikenteen verohuojennus tai alempi sähköveroluokka!

Etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton hampaissa olivat myös yrityksille myönnettävät aluetuet, jotka meillä ovat paljon vähäisemmät kuin EU:ssa keskimäärin.

Minunkin mielestäni haitallisiakin valtiontukiakin meillä on ollut. Nykyinen hallitus, vihreät ja vasemmisto mukana, on lisännyt niitä entisestään.

Mutta Suomen valtiontuet ovat lasten leikkiä EU:n nykyiseen valtiontukipolitiikkaan verrattuna.

Poikkeukset jatkuvat

EU:n yhteisillä sisämarkkinoilla kilpailun pitäisi olla reilua. Yrityksiä ei saisi tukea erilaisin perustein eri maissa.

Jos yhden valtion tukema tuote kilpailee samoilla markkinoilla tuotteen kanssa, joka ei ole saanut omassa maassaan valtiontukea, tilanne on epäreilu.

Koronan ja Putinin sodan seurauksena on nyt ajauduttu EU:n sisämarkkinoilla villiin tilanteeseen. Saksan valtion noin 300 miljardin euron kriisipaketti, josta kymmeniä miljardeja euroja käytetään yritysten tukemiseen, on hyvä huono esimerkki tästä. Mutta ei laatuaan lainkaan ainoa.

Poikkeukset, joita on tehty EU:n valtiontukisääntöihin ensin koronan ja sitten Putinin julman sodan seurauksena, antavat nyt kaikille maille samat mahdollisuudet työntää julkista rahaa entistä vapaammin yrityksille.

Koronan perusteella komissio teki päätöksen, jolla se salli merkittäviä poikkeuksia valtiontukisääntöihin. Sittemmin poikkeuksia on jatkettu tarkennuksin vuoden 2023 loppuun saakka. Kun Emu-säännötkin on pantu pois pelistä, yritystukia jaetaan velkarahalla.

Paha ylilyönti

Jo viime vuoden kuluessa valtiontukipoikkeuksia oli myönnetty lähes 1 000 miljardin euron määrä. Tänään luku lienee jo huomattavasti suurempi.

Lisäksi sodan vuoksi talousvaikeuksien helpottamiseksi komissio hyväksyi muutama kuukausi sitten uusia poikkeuksia valtiontukiin. Näitäkin on hyödynnetty nopeasti jo 450 miljardin euron edestä.

Yhteensä normaaleja valtiontukisääntöjä rikkovia poikkeuksia on myönnetty kohta 2 000 miljardin euron edestä. Ja poikkeukset jatkuvat vielä ainakin ensi vuoden loppuun saakka.

Vaikka monessa tapauksessa kriisien aikana valtion normaalista poikkeava yritysten tukeminen onkin tarpeen, on asiassa lyöty yli pahemman kerran.

Nyt on jo näyttöä myös siitä, että pahimmallaan yrityksen saama julkinen tuki voi jossakin maassa olla satoja miljoonia euroja. Meneillään on sisämarkkinoiden rapauttaminen!

 

Julkaistu 3.11.2022 Kauppalehdessä.