Kysymykseni komissaari Kadri Simsonille parlamentin ITRE-valiokunnassa


Esitin kysymyksen ITRE-valiokunnassa energia-asioista vastaavalle komissaarille Kadri Simsonille koskien rakennusten energiatehokkuustavoitteita ja pakollisten aurinkopaneelien määrämistä.

Esimerkiksi osassa Suomea on pitkiä ajanjaksoja  vuodessa, joina valoa on todella vähän.  Siksi päästöjen vähentämisen tai energiatehokkuuden kannalta tehokkain keino ei ole määrätä pakollisia aurinkopaneeleja kaikkien uusien asuinrakennusten sekä 250 neliömetriä isompien kaupallisten ja julkisten rakennusten katoille. Se ei ole myöskään taloudellisten ja materiaalisten resurssien käytön kannalta viisasta. Tarkoituksenmukaista olisi edetä aurinkopaneelienkin lisäämisessä vapaaehtoisin toimia. Tärkeää on tällöin poistaa kansallisissa rakentamis- ja kaavoitusmääräyksissä olevia aurinkopaneeleiden käyttöön liittyviä esteitä ja kieltoja niin vanhojen kuin uusienkin rakennusten osalta.  Ilmastonmuutoksen torjunnassa olisikin tärkeää löytää kullekin maalle ja alueelle sopivimmat ja tehokkaimmat ratkaisut. Kysyin, miten REPower EU:n  jatkovalmistelussa aiotaan huomioida jäsenmaiden väliset erot vallitsevissa olosuhteissa ja energiajärjestelmässä.