Kriittisten raaka-aineiden osalta EU:n riippuvuus muusta maailmasta on liian suuri


EU:n arvojen mukaista on avoin ja kestävä talous ja reilu maailmanlaajuinen yhteistyö kaikilla elämänaloilla.

Viemme valtavasti muuhun maailmaan. Ja tuomme sieltä liki samalla mitalla.

Ainakin 30 kriittisen raaka-aineen osalta riippuvuutemme muusta maailmasta on jo nyt liian suuri. Mutta näiden lisäksi toimitusketjujen varmuus horjuu monien muidenkin raaka-aineiden osalta. Tuomme valtavasti keskeisiä raaka-aineita muualta maailmasta, monesti köyhistä maista, jotka tarvitsisivat itsekin nämä raaka-aineet. Monesti myös maista, joissa raaka-aineiden tuotanto turmelee ihmisten terveyttä ja pilaa ympäristöä.

Meidän on vähennettävä strategista riippuvuutta ja uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä. Luonnonvarojen saatavuuden parantaminen on turvallisuuskysymys. Ja myös huoltovarmuusasia.

Euroopassa on hyödyntämättömiä raaka-aineita, meidän on kyettävä luomaan strategia, jolla varmistamme niiden kestävän tuotannon.

Euroopan omien luonnonvarojen viisas hyödyntäminen tulee olla jatkossakin mahdollista EU:n omilla politiikka- ja säädöstoimilla, esimerkiksi kestävän rahoituksen ja taksonomian säännöksillä ei saa vaarantaa eurooppalaista vastuullista tuotantoa esimerkiksi akkujen arvoketjussa.

Erityisen suuria ovat mahdollisuutemme kierrätyksessä ja uusiokäytöstä. Materiaaliketjujen jäljittävyyden, materiaalien, erityisesti kriittisten raaka-aineiden, talteenoton tehostaminen, teollisten prosessien sivuvirtojen hyödyntäminen ja materiaalien ja vaikeimmin saatavien korvaaminen, ovat esimerkkejä toimista, joissa on tarjolla suuria mahdollisuuksia riippuvuutemme vähentämiseksi.

Voimme tehdä vielä paljon valjastaaksemme uusimman tutkimuksen ja teknologian tutkimuksen kartoittamaan entistä paremmin omat malmi- ja mineraalivarantomme. Vähintään yhtä tärkeää on niin ikään tieteen ja teknologin keinoin ja yhteisellä eurooppalaisilla regulaatiolla edistää kiertotaloutta ja materiaalien keräysteknologioita.

EU voi korvata merkittävän määrän uusiutumattomista raaka-aineista uusiutuville raaka-aineilla. Esimerkiksi tuore teollisuusstrategiamme ei juurikaan tunnista näitä mahdollisuuksia.

Näiden toimien ohella me tarvitsemme myös kansainvälisiä kumppanuuksia, joilla toimitusketjujen toimivuus voidaan varmistaa. Toimitusketjujen eettisyys ja ympäristökestävyys on tällöinkin yhteistyön välttämätön edellytys.