Komissaari Kadri Simson vastasi Pekkariselle energiatehokkuudesta


TIEDOTE
Bryssel 8.9.2021
Julkaisuvapaa

Energiakomissaari Katri Simson on vastannut Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen (kesk./Renew) kirjalliseen kysymykseen metalliteollisuuden teknologian muuttamisesta vetypohjaiseksi ja sen mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista Suomen energiatehokkuuden heikkenemiseen.

”Komission tavoite on päästöjen vähentäminen. Se kannustaa myös vetytalouteen. Esimerkiksi terästeollisuudessa hiilen korvaaminen vedyllä on ratkaisevan tärkeä vaihtoehto. Kun vedyn tuottamiseen tarvitaan kuitenkin energiasisällöllä mitaten paljon enemmän sähköä kuin hiiliteräksen perinteiseen tekemiseen, komission kanta uhkaa rangaista siitä. Komissiossa on katsottu menettelyn heikentävän energiatehokkuutta. Näin siitäkin huolimatta, että sähkö tehdään uusiutuvalla raaka-aineella”, Pekkarinen toteaa.

Vastauksessaan Simson toteaa, että ”Uusiutuvan energian direktiivillä edistetään uusiutuvien polttoaineiden kaikkia muotoja käytetystä teknologiasta ja tuotantoketjusta riippumatta edellyttäen, että ne täyttävät tietyt kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat kriteerit ja kestävyyskriteerit”.

Komissaari Simson ei lupaa yksiselitteisesti, että sanottu ristiriita estettäisiin. Pekkarisen mukaan komission tulisi tukea, eikä rangaista, teollisuuden edistyksellisiä ratkaisuja, joilla päästöt voidaan lähes nollata.

Pekkarisen mukaan on merkityksellistä, miten kustannustehokkaasti voidaan tehdä päästövähennyksiä erityisesti teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä – eli juuri niillä sektoreilla, joilla on isoimmat haasteet päästövähennysten toteutumisessa.

 

Lisätietoja:

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097