Komissaari Ferreira vastasi MEP Pekkarisen kysymykseen aluekehitysvarojen jakautumisesta


TIEDOTE
Strasbourg 20.10.2021
Julkaisuvapaa

Koheesiopolitiikasta vastaava komissaari Elisa Ferreira vastasi MEP Pekkariselle aluekehitysvarojen epätasaisesta jakautumisesta tiettyjen jäsenmaiden sisällä

Komissaari Elisa Ferreira on vastannut Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen (kesk./Renew) kirjalliseen kysymykseen koskien suuria aluetukia saavien jäsenmaiden sisällä kasvavia kehityseroja.

Vastauksessaan Ferreira toteaa, että alueelliset erot ovat kasvaneet eräissä jäsenvaltioissa ja jatkaa, että komissio seuraa tilannetta tarkkaan.

”Tuleviin kumppanuussopimuksiin sisältyy taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden arviointi vähemmän kehittyneillä alueilla ja alueilla, joilla on erityistarpeita ja -haasteita. Tätä tarkoitusta varten komissio varmistaa, että tuoreissa maaraporteissa mainitut alueelliset erot huomioidaan ja että niiden kaventamiseksi laaditaan visio, jossa otetaan huomioon haasteet ja niiden edellyttämät investoinnit”, Ferreira toteaa.

Komissaarin mukaan koheesiopolitiikassa käytettävä varainjakomenetelmä on mahdollistanut tähän asti sen, että noin 73 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) varoista on voitu keskittää vähemmän kehittyneille alueille. Näin kohdennetut määrärahat on turvattu säännöksillä, joilla rajoitetaan niiden siirtämistä kehittymättömiltä alueilta kehittyneemmille ja siirtymäalueille.

”Komissaari tunnistaa aika hyvin sen tosiasian, että tilannetta pitää korjata. Toimenpiteet kuitenkin puuttuvat. EU:n aluetuesta kohtuuttoman suuri osuus menee itäisen Euroopan suuriin, hyvin menestyviin keskuksiin”, Pekkarinen huomauttaa.

”EU jakaa lähes 60 miljardia euroa vuodessa aluetukea. Tuen suurimpia saajia ovat itäiset ja eteläiset jäsenmaat, myös niiden suuret keskukset. Ne saavat asukasta kohti enimmillään noin kymmenen kertaa enemmän aluetukea kuin Suomi. Suomalaisena Euroopan parlamentin jäsenenä jatkan toimintaa nykyistä oikeudenmukaisemman aluepolitiikan puolesta”, toteaa Pekkarinen.

 

Lisätietoja:
Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, p. 050 511 3097