Itä-Suomen alueita tuettava – puheenvuoro aluekehitysvaliokunnassa 25.10.2022


Parlamentissa on meneillään valiokuntaviikko. Aluekehitysvaliokunnassa käytiin keskustelua pohjoisen harvaan asuttujen alueiden kehityksestä ja koheesiorahoituksesta. Nostin puheenvuorossani esiin epäkohdan, joka on koskettanut erityisesti Itä-Suomen alueita.
EU:n pakotteilla on ollut kielteisiä vaikutuksia pohjoisen harvaan asutuille alueille. Komissio on keskeyttänyt rahoitussopimukset Venäjän federaation kanssa ja tämän seurauksena myös Itä-Suomen rajatylittävien hankkeiden rahoitusta on jäädytetty.
On täysin ymmärrettävää ja tarpeellista, että yhteistyötä Venäjän kanssa ei jatketa, mutta ei saa unohtaa, että Itä-Suomen alueet kärsivät paljon sodan vaikutuksista. Itä-Suomen alueilla on 1300 kilometriä EU:n ulkorajaa Venäjän kanssa. Alueen merkitys koko EU:lle on huomioitava. Siksi on tärkeää, että jäädytetty rahoitus uudelleen allokoidaan nimenomaan näille alueille.